Expert Meeting 14 februari 2008:

Verarmd uranium: De risico's van het gebruik in wapensystemen


Op 14 februari was er in de Amershof in Amersfoort een expertmeeting over de risico's van het gebruik van verarmd uranium in wapensystemen. In de ochtend was er een hoorzitting geweest in Den Haag bij de Vaste Kamercommissie van Defensie.

Hier zijn de meeste presentaties van de experts te vinden. Het verslag van de Expert Meeting over de risico's van verarmd uranium gebruik in wapensystemen is vanaf 26 mei verkrijgbaar!

Het verslag (pdf, 640kb) bevat de discussie van de rondetafelconferentie die in de Tweede Kamer werd gehouden. Evenals de bijeenkomsten bevat het verslag zowel Nederlandstalige als Engelstalige teksten. Een gedrukt exemplaar van het verslag (52 blz.) is tegen verzendkosten verkrijgbaar.


Henk van der Keur
Chemisch ingenieur, houdt zich vanuit Stichting Laka sinds 1992 bezig met de militaire en civiele toepassingen van verarmd uranium en de risico's daarvan.

Presentatie: Verarmd uranium (DU) is een laag radioactief zwaar metaal. Het is een bijproduct dat ontstaat bij het verrijken van natuurlijk uranium. De meeste toepassingen van DU, waaronder die in wapensystemen, hebben te maken met de hoge dichtheid. Groot nadeel is de lage verbrandingstemperatuur. Na inslag van DU-munitie op een hard doel verspreiden zich fijne stofdeeltjes, die radioactief en giftig zijn.
- Herkomst verarmd uranium (DU) en toepassingen in wapensJohn LaForge
Directeur van Nukewatch (Wisconsin, USA). Nukewatch strijdt vooral tegen kernwapens. Samen met zijn partner, Barb Katt, voerde John in 1987-88 inspecties uit op alle 1100 plaatsen waar kernraketten in de VS waren gestationeerd voor hun boek "Nuclear Heartland", dat in 1988 werd gepubliceerd. Sinds de Golfoorlog voert Nukewatch ook een campagnes tegen wapensystemen met verarmd uranium.

Presentatie: Al voor de Golfoorlog van 1991 maken Amerikaanse documenten duidelijk dat stofdeeltjes van verarmd uranium schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid. In de periode daarna is de bewijslast daarvoor verder toegenomen. Het afvuren van antitankgranaten met uranium moet daarom worden beschouwd als een oorlogsmisdaad.
- Depleted uranium weapons and the U.S. Army
- Depleted uranium munitions are poisons and their effects are indiscriminate and uncontrollable
(Testimony for Court, John M. LaForge, April 24, 2000, Revised Feb. 2007)Prof. Dr. Keith Baverstock
Hoogleraar aan de faculteit Milieuwetenschappen van de Universiteit van Kuopio in Finland. Van 1991 tot 2003 in dienst van de WHO als stralingswetenschapper en regionaal adviseur bij het Europese Regionale Bureau van de WHO.

Presentatie: Uraniumoxiden van uraniummetaal zijn uniek in de zin dat er geen natuurlijke analoge verbindingen van bestaan. Er is een toenemende bewijslast dat wanneer deze matig oplosbare deeltjes worden ge´nhaleerd dat kan leiden tot schade aan de gezondheid, waaronder kanker. Ofschoon het bewijs dat DU kankerverwekkend is niet statistisch significant is, zijn de bewijzen daarvoor overtuigend.
- Is Depleted Uranium a carcinogen?
De effecten van uraniumoxiden (DUO) op celniveau en de gezondheidsrisico'sDr. Avril McDonald
Jurist (International Humanitarian Law/International Criminal Law), co-auteur van "International Law and Depleted Uranium Munitions: The Case for a Precautionary Approach" (februari 2008).

Presentatie: Wapensystemen met DU vallen niet onder enig verdrag van verboden wapensystemen, waaronder bijvoorbeeld het verdrag tegen chemische wapens. Antitankgranaten van DU worden niet gebruikt vanwege de radioactieve en giftige eigenschappen, maar vanwege de hoge dichtheid en hardheid om vijandelijke tanks uit te schakelen. Het gebruik in bevolkte gebieden is niet te rechtvaardigen.
- International Law and Depleted Uranium Munitions: a Precautionary ApproachDr. Jawad K.H. Al-Ali
Oncoloog, hoofd van de afdeling Geneeskunde bij het Al-Sadr Academisch Ziekenhuis, en directeur van het behandelcentrum voor kanker in Basra, Irak.

Presentatie: Gezinnen die in het Iraakse district Basra kinderen krijgen vragen zich niet af of het een meisje of een jongetje wordt, maar of het gezond is. Na de Golfoorlog van 1991 nam het aantal geboorteafwijkingen snel toe, evenals het aantal gevallen van kankers die normaliter zeldzaam zijn. Ook na de Irak-oorlog van 2003. Precies in de gebieden waar DU-munitie is gebruikt. Het is de hoogste tijd om dit nader te onderzoeken
- Health Effects of Depleted Uranium on People at the South of Iraq

Hoewel Al-Ali door visum-problemen niet aanwezig kon zijn, is de presentatie die hij gegeven zou hebben wel beschikbaar.Discussie
Na de presentaties was er een discussie met de zaal, die soms in het Engels en soms in het Nederlands was.

Hier is het verslag, met vragen over onder meer de legaliteit van uraniumwapens, besmetting van grond, mogelijkheid dat deeltjes meegevoerd door de wind grote afstanden afleggen en informatie over de inzet van uraniumwapens.