De Pallas Business case – tussen droom en werkelijkheid

April 2013: Laka concludeert in een onderzoeksrapport dat de business case van de geplande Pallas-reactor onrealistisch is en ingegeven is door wensdenken. De kernreactor moet de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in het Noord-Hollandse Petten gaan vervangen. Anders dan voorheen ligt voor de Pallas-reactor de nadruk niet op nucleair onderzoek, maar op de productie van medische isotopen. Dat aandeel moet volgens de exploitant, NRG, in 2030 rond de 70% zijn. Voor de resterende 30% moet NRG haar winst gaan halen uit commercieel kernonderzoek. Er gaat geen publiek geld naar toe, wordt ons verzekerd. Nu al is er in totaal 80 miljoen ingestoken door Rijk en Provincie voor Fase 1: ontwerp, aanbesteding en vergunningverlening. Een lening, officieel. De bouwkosten worden dan geschat op minstens € 600 miljoen. Een eerdere aanbesteding werd afgebroken wegens gebrek aan geld. Als opstartdatum van Pallas wordt nu 2023 genoemd.

De businesscase voor de Pallas wordt dus vooral bepaald door de toekomstige vraag naar medische isotopen van reactoren, de marktprognose vanaf 2023. Tegen die tijd, zo kan op basis van de huidige veranderingen in de markt van medische isotopen worden vastgesteld, zal de huidige dominante beeldvormende techniek SPECT het hebben afgelegd tegen de nu sterk opkomende beeldvormende techniek PET. SPECT maakt voornamelijk gebruik van reactorisotopen, terwijl PET uitsluitend isotopen gebruikt die afkomstig zijn van cyclotrons.

Volgens Laka is de business case voor de Pallas reactor gebaseerd op onrealistische positieve aannames en concludeert dan ook dat de Pallas niet de aanvoer van medische isotopen maar de toekomst van kernenergie in Nederland veilig moet stellen.

Lees ook het persbericht van 15 april 2013 over het stilleggen van de HFR en de gevolgen van het feit dat dit niet leidde tot een tekort aan medische isotopen.