Crisismanagement Petten moet beter

Het crisismanagement op de onderzoeksreactor in Petten moet op meerdere plekken worden verbeterd. Dat is de uitkomst van een onderzoek ("Crisismanagement en de OLP" - Onderzoeks Locatie Petten) door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) van de Universiteit Leiden. Probleem is het te vrijblijvende karakter van de verschillende overheden als het gaat om het aanpakken van problemen. De onderzoekers vinden dat VROM een voortrekkersrol moet gaan spelen bij het verbeteren van de samenwerking. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Zijpe.