Nederland ondertekend verdrag voor deelname aan militaire acties tegen verspreiding van WMD

Nederland heeft samen met 10 andere landen in Brisbane (Australië) een verdrag ondertekend dat de verspreiding van Massa Vernietigings Wapens moet tegen gaan. Het bijzondere aan dit initiatief is dat het militaire actie toestaat tegen ‘verdachte’ schepen en of vliegtuigen. Onderzocht moet nog wel worden of dat legaal is en zo niet, hoe die regels aan te passen.. Het verdrag (het Proliferation Security Initiative) werd eind mei gelanceerd door VS-president Bush, en is vooral gericht tegen Noord-Korea. Er zijn al veel internationale verdragen die dat tegen moeten gaan (waarvan de belangrijkste het Non-Proliferatie Verdrag en het Biological- en Chemical Weapons Convention zijn, die volgens critici alle drie overtreden worden door de VS), Dit is opnieuw een voorbijgaan aan en daarmee een verdere uitholling van de Verenigde Naties. (lees hier meer over oorsprong en doctrine waarbinnen dit initiatief past)