Vergunnings-aanvraag HFR voor laag-verrijkt uranium

Het Ministerie van VROM heeft de Hoge Flux Reactor in Petten een nieuwe vergunning gegeven in het kader van de Kernenergiewet. De vergunning is voor het gebruik van laagverrijkt uranium in de reactor die nu nog hoogverrijkt uranium gebruikt. Deze omschakeling is een direct gevolg van jarenlange politieke druk door Amerikaanse overheid en milieubeweging. Het Amerikaanse beleid tegen proliferatie uit 1978 (waar het zogeheten RERTR programma -Reduced Enrichment for Research & Test Reactors- een onderdeel van is) bestaat uit het laten omschakelen van onderzoeksreactoren naar laagverrijkt uranium. Laagverrijkt uranium is minder proliferatie-gevoelig. De VS kan die druk uitoefenen omdat het de brandstof leverde voor die reactoren en ook het afval terug nam. Door het late omschakelen van de HFR kwam de reactor enkele jaren geleden in de problemen door dat het afvalbassin volzat: de VS weigerde het afval terug te nemen zolang de HFR weigerde om te gaan schakelen.
Vanaf 12 januari ligt de vergunning ter inzage in het Gemeentehuis in Zijpe en in de bibliotheek van VROM. Beroep is mogelijk tot 12 februari.