Vergunnings-aanvraag HFR voor laag-verrijkt uranium

Het Ministerie van VROM heeft de Hoge Flux Reactor in Petten een nieuwe vergunning gegeven in het kader van de Kernenergiewet. De vergunning is voor het gebruik van laagverrijkt uranium in de reactor die nu nog hoogverrijkt uranium gebruikt. Deze omschakeling is een direct gevolg van jarenlange politieke druk door Amerikaanse overheid en milieubeweging. Het Amerikaanse beleid tegen proliferatie uit 1978 (waar het zogeheten RERTR programma -Reduced Enrichment for Research & Test Reactors- een onderdeel van is) bestaat uit het laten omschakelen van onderzoeksreactoren naar laagverrijkt uranium. Laagverrijkt uranium is minder proliferatie-gevoelig. De VS kan die druk uitoefenen omdat het de brandstof leverde voor die reactoren en ook het afval terug nam. Door het late omschakelen van de HFR kwam de reactor enkele jaren geleden in de problemen door dat het afvalbassin volzat: de VS weigerde het afval terug te nemen zolang de HFR weigerde om te gaan schakelen.
Vanaf 12 januari ligt de vergunning ter inzage in het Gemeentehuis in Zijpe en in de bibliotheek van VROM. Beroep is mogelijk tot 12 februari.

Dit bericht werd geplaatst in HFR, NRG, Proliferatie, Uranium, Vergunningen op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 3 april 2020: Laka vraagt om MER voor levensduurverlenging Hogefluxreactor Petten

  Terwijl de Hogefluxreactor (HFR) in Petten ondertussen al weer 59 jaar oud is heeft de ANVS, de toezichthouder, een nieuwe ontwerp-vergunning voor de kernreactor ter inzage gelegd. De huidige kernenergiewetvergunning, uit 2016, moest namelijk worden aangepast omdat vergunningvoorschriften zijn verouderd en regelgeving is veranderd. Lang was er sprake van dat de HFR in 2015 zou […]


 • 26 januari 2018: HFR op laagverrijkt uranium: veel meer radioactief afval

  Gedwongen, want zelf nooit gewild, en veel te laat, maar NRG probeert nu goeie sier te maken met de omschakeling naar laag verrijkt uranium in de HFR, die nu blijkbaar voltooid is. Vervolgens is NRG onzorgvuldig in haar persbericht over de afspraak en vergeet te melden dat door het gebruik van lager verrijkt uranium, de […]


 • 21 november 2013: Buitenbedrijfstelling nucleaire installaties

  In haar persmededeling van 15 november stelt NRG dat de Molybdeen faciliteit en de HFR buiten bedrijf zijn gesteld. Maar voor "buitenbedrijfstelling" is er een vergunning noodzakelijk (Kernenergiewet Art. 15, lid b). Drie dagen bezig geweest om te proberen achterhalen of ze een vergunning hebben voor het buiten bedrijf stellen van de nucleaire installaties. Nee, […]


 • 6 december 2004: Gemeente Zijpe bleef in gebreke bij controle Petten

  De gemeente Zijpe heeft, bij gebrek aan kennis, de controles van het terrein van de kerncentrale in Petten jarenlang uitbesteed aan een bedrijf met tegenstrijdige belangen. Het adviesbureau Barten adviseert bij het aanvragen van milieu-vergunningen en ook bij het naleven ervan. Omdat de gemeente daarvan op de hoogte was, liet men Barten vergezellen van een […]


 • 1 juli 2020: Opnieuw Europese subsidie voor kernreactor Petten

  De Europese Commissie heeft de bijdrage voor de hogeflux reactor in Petten voor 2020-2023 vastgesteld op 27,8 miljoen euro. Het heet 'onderzoeksprogramma' maar is natuurlijk gewoon een structurele bijdrage in de exploitatie van de kernreactor. Het is voortzetting van staand beleid: al vanaf 1961 draagt Europa bijdrage aan de exploitatie van de kernreactor. Deze keer […]