Antwoorden Kamervragen immuniteit Euratom

De antwoorden zijn binnen op de Kamervragen van Ouwehand (PvdD) over het onbestraft laten van milieuovertredingen rond de kernreactor van Petten (zie ook 13 november).
Uit het antwoord van Cramer: "De Hoge Raad heeft bevestigd dat Euratom zogenaamde functionele immuniteit geniet. Dat betekent dat Euratom en het daaronder vallende Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor gedragingen die onmiddellijk verband houden met de vervulling van de taken die aan Euratom zijn opgedragen. (…) Functionele immuniteit van een internationale organisatie als Euratom heeft ten doel te voorkomen dat de staat van vestiging - in dit geval Nederland - het functioneren van de organisatie kan beïnvloeden. In het collectieve belang van hun leden moeten internationale organisaties hun taken immers onafhankelijk kunnen uitoefenen."
Het blijft een beetje in vreemde bochten wringen voor Cramer om het logisch te laten lijken: Euratom is immuun voor wat het fout doet tijdens de taakuitoefening.