GS Zuid Holland: kerncentrale niet welkom

Het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland heeft besloten dat een eventuele nieuwe kerncentrale niet welkom is in Zuid-Holland. Het provinciebestuur vindt het ondenkbaar dat het kabinet de Randstad als mogelijke locatie er voor zou aanwijzen. Er zal binnenkort een brief naar het kabinet gestuurd worden waarin het standpunt wordt uitgelegd.