Nieuwe Laka publicatie: “Monopolizing the fuel supply: The GNEP, GNPI and Fuel Bank initiatives”

Een van de grootste problemen die opgelost dient te worden voordat er ook maar sprake kan zijn van een "renaissance" van kernenergie, is proliferatie. Kernenergie maakt kernwapens op veel manieren mogelijk. Het verschil ligt in de intentie, de bedoeling.
Een van de manieren waarop men dit probleem wil oplossen is om de nucleaire infrastructuur en technologie te monopoliseren en de toegang tot nucleaire brandstof moeilijker te maken. Internationaal worden er een aantal van die initiatieven ontwikkeld.
Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze Artikel 4 van het Non-Proliferatie Vedrag ondermijnen, en daarmee het hele NPV, want artikel 4 ('onbeperkte toegang tot kernenergie') is de wortel die wordt voorgehouden. Maar zelfs als het zou lukken om landen de toegang tot infrastructuur en brandstof te onthouden, zal dat nog niet het proliferatie gevaar van kernenergie oplossen.

Lees de nieuwe Laka publicatie (engels) [pdf]