Onderzoek naar geschiktheid locaties

Minister Van der Hoeven (CDA, Economische Zaken) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat zij laat onderzoeken of de gereserveerde locaties voor nieuwe kerncentrales nog voldoen. In de brief maakt Van der Hoeven duidelijk dat het onderzoeken van de locaties niet betekent dat de kerncentrales daadwerkelijk gebouwd worden en dat er alleen gereserveerde plekken kunnen afvallen, niet bijkomen. De locaties die nu in beeld zijn voor een tweede kerncentrale zijn Borssele, Eemshaven, Rotterdam-Maasvlakte, Moerdijk en de Westelijke Noordoostpolderdijk.
Hoewel wordt beklemtoont dat het onderzoek geenszins vooruitloopt op een eventueel bouwbesluit, maar blijkbaar betekend de passage in het regeerakkoord voor het CDA alleen dat de eerste spade in de grond niet in deze kabinetsperiode zal vallen. PvdA-Kamerlid Samsom is dan ook boos en verbaasd, en werd in zijn kritiek ondersteund door Kamerlid Wiegman van coalitiepartner ChristenUnie. Beide regeringspartijen weten zich in hun afkeer van kernenergie gesteund door de SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD), samen goed voor een Kamermeerderheid.