VROM: provincies mogen ondergrondse opslag radioactief afval niet verbieden

Het ministerie van VROM heeft de provincie Friesland voor de laatste keer gewaarschuwd dat het Streekplan Fryslân in strijd is met het rijksbeleid. Als laatste middel kan de minister van VROM besluiten om 'aanwijzingen' te geven, wat neerkomt op het overschrijven van de provinciale plannen. VROM heeft al lange tijd onder meer kritiek op de weigering om radioactief en chemisch afval ondergronds op te slaan.
Fryslân heeft nog nooit te maken gehad met het zware middel van een aanwijzing, maar de provinciale politiek ziet in de laatste waarschuwing geen aanleiding om de gevraagde aanpassingen alsnog te doen. Gedeputeerde Andriesen heeft eerder al laten weten dat het om principes gaat, en dat zo'n aanwijzing ook aan de Tweede Kamer moet worden voorgelegd. Zij verwacht niet dat die zich achter VROM zal scharen.

Dit bericht werd geplaatst in Eindberging, Provinciale Staten op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 19 oktober 2015: Structuurvisie ondergrond Drenthe: geen kernafval in de bodem

  In de “Actualisatie Provinciale Omgevingsverordening Drenthe’ gepubliceerd 16 oktober is opgenomen dat de provincie geen radioactief afval in de ondergrond wil. Dit staat er: Artikel 3.18 Ondergrond Regeling In de Structuurvisie Ondergrond is uitgebreid uiteen gezet hoe de provincie Drenthe aan ambities voor de ondergrond invulling gaat geven. Drenthe is ambitieus waar het WKO en […]


 • 25 november 2014: Visie Ondergrond provincie Groningen: geen opslag kernafval!

  In de nieuwe Visie Ondergrond zegt de provincie Groningen nog steeds tegen de opslag van radioactief afval in de bodem te zijn. De provincie eist in de Visie ook dat de gaswinning wordt beperkt. 'De gaswinning moet zodanig teruggebracht dat de aardbevingen in zwaarte een aantal verminderen'. In die Visie Ondergrond wordt alles wat zich […]


 • 25 september 2014: PS Groningen (en Drenthe) tegen opslag en onderzoek kernafval in provincie

  De Provinciale Staten van Groningen heeft gisteren een motie (van de CU) aangenomen waarin de provincie zich (opnieuw) uitspreekt tegen de opslag van radioactief afval in de provincie. Ook willen de Staten geen onderzoek naar geschikte locaties in de provincie. 'De plannen voor opslag van kernafval in onze provincie moeten in de kiem worden gesmoord. […]


 • 21 november 2013: Ook Groningen: geen eindberging kernafval in bodem provincie!

  Nu heeft ook de provincie Groningen aan minister Kamp laten weten dat de opslag van radioactief afval in Groningen is uitgesloten. In de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten (week 47) staat het zo: GS dienen hun zienswijze in over het Projectplan verkennende studie lange termijn beheer radioactief afval bij het Ministerie van Economische Zaken. De zienswijze […]


 • 13 november 2013: Overijssel tegen opslag radioactief afval in bodem

  De provincie Overijssel heeft in een brief aan minister Kamp laten weten dat ze tegen de opslag van radioactief in de bodem is. Als het Rijk dat toch wil zal ze de provincie moeten dwingen, zo staat in de brief. En dan nog zal Overijssel zich met alle mogelijke rechtsmiddelen verzetten tegen de plannen. Dat […]


 • 13 november 2013: Ook Provincie Zeeland tegen eindberging

  Ook het bestuur van de provincie Zeeland gaat er van uit dat er geen radioactief afval in de provinciebodem opgeslagen zal worden. Bij de vaststelling van het nieuwe Omgevingsplan heeft de Staten zich vorig jaar uitgesproken tegen de eindberging van radioactief afval in de Zeeuwse ondergrond. Eerder deze week liet Overijssel weten zich met alle […]