VROM: provincies mogen ondergrondse opslag radioactief afval niet verbieden

Het ministerie van VROM heeft de provincie Friesland voor de laatste keer gewaarschuwd dat het Streekplan Fryslân in strijd is met het rijksbeleid. Als laatste middel kan de minister van VROM besluiten om 'aanwijzingen' te geven, wat neerkomt op het overschrijven van de provinciale plannen. VROM heeft al lange tijd onder meer kritiek op de weigering om radioactief en chemisch afval ondergronds op te slaan.
Fryslân heeft nog nooit te maken gehad met het zware middel van een aanwijzing, maar de provinciale politiek ziet in de laatste waarschuwing geen aanleiding om de gevraagde aanpassingen alsnog te doen. Gedeputeerde Andriesen heeft eerder al laten weten dat het om principes gaat, en dat zo'n aanwijzing ook aan de Tweede Kamer moet worden voorgelegd. Zij verwacht niet dat die zich achter VROM zal scharen.