Borssele wil nu toch MOX

EPZ onderzoekt de inzet van MOX (Mixed Oxide - een mengsel van uranium en plutonium) in de kerncentrale Borssele. Het bedrijf dient een startnotitie voor een vergunningsaanvraag in bij het ministerie van VROM. De huidige bedrijfsvergunning houdt nu nog geen rekening met het inzetten van MOX. EPZ zal een Milieu Effect Rapport (MER) opstellen. Uit dit rapport moet blijken op welke wijze de inzet van MOX in de kerncentrale haalbaar is, welke alternatieven er eventueel zijn en wat de beste keuze is. De verwachting is dat EPZ het MER in de eerste helft van 2009 kan aanbieden. EPZ zegt vooral uit economische motieven voor MOX te kiezen, uranium is gewoon te duur geworden.
Er kleven nogal wat nadelen aan MOX: zo wordt het gebruik en dus ook het transport van plutonium, en het aantal locaties waar het te vinden is, veel groter (de 'plutonium-economie' komt daarmee dichterbij), wordt 'fresh-fuel' radioactiever, wordt de reactor minder stabiel, etc.