Brief Defensie over verarmd uranium

De langverwachte Kamerbrief inzake verarmd uranium van Defensie is er. In deze brief informeert Defensie over de huidige kennis van de gezondheidsrisico's van verarmd uranium en de visie van de Nederlandse regering hierop. Een Nederlandse vertaling van het rapport van de Italiaanse Senaatscommissie is als bijlage toegevoegd. Het rapport gaat onder meer over de Italiaanse regels voor de vaststelling van causaliteit voor aansprakelijkheid. Daarom wordt er in de brief ook aandacht besteed aan de Nederlandse regelgeving hierover. Daarnaast wordt kort ingegaan op de situatie op het schietterrein De Vliehors en op de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van het afgelopen najaar.