MER-richtlijnen voor MOX in KCB nog deze maand

De vragen van Jansen (SP) en Samsom (PvdA) over de vergunningsaanvraag voor het gebruik van MOX in Borssele zijn beantwoord. Weinigzeggend, vaak wordt verwezen naar de MER, waarvan de richtlijnen door 'het bevoegd gezag' nog niet vastgesteld zijn, maar dat zal waarschijnlijk wel deze maand gebeuren. Wel is het tijdschema zo dat eind 2009 een definitieve beschikking gegeven kan worden (als er geen grote vertragingen zijn).