Wijzigingen Kernenergiewet

Minister van VROM Cramer heeft de (wijzigingen in de) Wijziging van de Kernenergiewet aan de Kamer aangeboden. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat het wetsvoorstel dat door het vorige kabinet in januari 2006 bij de Tweede Kamer is ingediend, aangepast moet worden. Onderdelen die van invloed zijn op de toekomst van kernenergie in Nederland worden uit het wetsvoorstel gehaald. Lees hier: 'die de toekomst van kernenergie in Nederland bemoeilijken'. Zoals al aangekondigd betekent dit dat "in het wetsvoorstel slechts de wijzigingen van de Kernenergiewet overblijven die van meer technische aard zijn of algemeen gedragen worden en niet op latere besluitvorming vooruitlopen." De onderdelen van het wetsvoorstel betreffende toekomstig beleid met betrekking tot opwerken en de geldigheidsduur van vergunningen voor nieuwe kerncentrales vervallen hiermee.