Defensie: geen reden tot verbod verarmd uranium munitie

De staatssecretaris van defensie, Jack de Vries, heeft het rapport van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de effecten van het gebruik van verarmd uranium bevattende pantser en munitie, aan de Kamer gestuurd. De conclusies uit de begeleidende brief: Het IAEA concludeert logischerwijs dat "de eventueel opgelopen stralingsdoses niet zorgwekkend zijn". De WHO concludeert dat "voor de bevolking het civiel en militair gebruik van verarmd uranium geen stralingsdoses laat zien dat significant boven het achtergrondniveau is". Wel kan de chemische toxiciteit mogelijk een risico op gezondheidsschade met zich mee brengen. "De wetenschappelijke gronden" voor een verbod op verarmd uranium in pantser en munitie wordt volgens de staatssecretaris "onvoldoende duidelijk gemaakt."