Geen deelname milieuorganisaties aan ‘stakeholders-overleg’

Alle uitgenodigde milieuorganisaties hebben besloten niet mee te doen met het stakeholders-overleg dat de ministeries van VROM en EZ organiseren om de beslissing over kernenergie van een volgend kabinet voor te bereiden. De vijf, waaronder Stichting Laka en WISE, vinden deelname aan het debat niet nuttig om de volgende redenen

  • Een extra kerncentrale is niet nodig omdat er al teveel stroom in Nederland wordt geproduceerd. Bovendien zal een extra kerncentrale duurzame energie verder uit de markt drukken;
  • Kernenergie als basislast is absoluut niet nodig om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen;
  • De nadelen van kernenergie gelden nog steeds;
    Praten over energiescenario's met nog meer extra-basislast is onzin.

Meer over de argumenten

Het stakeholders-overleg is een gevolg van de beslissing van dit kabinet, benoemd in het Energierapport 2008, om een aantal kernenergiescenario's uit te werken, zodat een volgend kabinet een beslissing kan nemen over kernenergie. In het Energierapport werden die scenario's genoemd: geen vervanging Borssele tenzij inherent veilig; vervanging Borssele; uitbreiding naast Borssele. Hoewel ondertussen scenario 1 is opgesplitst in 1a: geen kernenergie en 1b geen vervanging Borssele tenzij inherent veilig, wordt deelname aan het overleg toch voornamelijk als 'massage-olie' gezien.

Verder vinden de organisaties dat het overleg slordig voorbereid is, deelname onduidelijk en willekeurig en dat er sinds het vorige overleg (wat leidde tot het SER-advies) geen significante technologische vooruitgang is geboekt in het oplossen van problemen met betrekking tot kernenergie, terwijl de overproductie op de (internationale) elektriciteitsmarkt alleen maar duidelijker is geworden.

Eerder had ook al de provincie Groningen afgezien van deelname, omdat meepraten de indruk zou geven dat er 'bespreekruimte' is over een kerncentrale op de locatie Eemshaven.