Groningen: geen ‘bespreekruimte’ kerncentrale

Volgens een bericht in het Nederlands Dagblad is een uitnodiging van het ministerie van VROM om binnenkort mogelijke locaties als de Eemshaven onder de loep te nemen, door het provinciebestuur in Groningen meteen afgeslagen. Groningen wil niet aan de gesprekken meedoen om de indruk te vermijden dat er 'bespreekruimte' zou zijn. Het provinciebestuur wil geen kerncentrale binnen zijn grenzen om vervolgens het radioactieve afval 'bij de buren' over de heg te storten. Op 21 september en 14 oktober zijn bijeenkomsten belegd waarin 'stakeholders' (belanghebbenden) zich oriënterend kunnen buigen over diverse kernenergiescenario's. Als locaties zijn Borssele, de Maasvlakte en ook de Eemshaven in beeld. De uitkomst van deze ronde wordt mogelijk verwerkt in een brief of advies aan de Tweede Kamer. Maar "om toch te weten wat er op het ministerie wordt besproken sturen we een waarnemer."