Kabinet: Pallas nodig voor ‘nucleaire kennis’

Het kabinet staat open voor voorstellen voor de bouw van een nieuwe kernreactor (de zogenaamde Pallas) als vervanging van de huidige kernreactor Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Zoals al verwacht schrijven de ministers Klink (VWS), Cramer (VROM), Van der Hoeven (EZ), Donner (SZW) en Plasterk (OCW) dat het kabinet in principe positief staat ten aanzien van een nieuwe reactor in Nederland en dus ook over een mogelijke toekomstige vergunning op grond van de Kernenergiewet. Volgens het kabinet is een nieuwe HFR in Nederland niet alleen van belang voor de gezondheidszorg, maar ook voor het op peil houden van de Nederlandse kennis op het gebied van nucleaire technologie.

Bijlagen bij Kamerbrief: