NRG: Petten voorkeurslocatie voor Pallas

Zoals iedereen al had verwacht (misschien behalve een paar optimistische Zeeuwen) heeft NRG haar voorkeur uitgesproken voor Petten als locatie voor de nieuwe reactor Pallas. Volgens het persbericht hebben de volgende argumenten in de afweging een doorslaggevende rol gespeeld:

  • In Petten is de volledige nucleaire infrastructuur aanwezig die voor een belangrijk deel noodzakelijk is om PallasS te bedrijven en de producten uit de reactor verder te bewerken. Verplaatsing van deze infrastructuur naar Zeeland vraagt aanzienlijke extra investeringen.
  • In Petten zijn deskundige en hoogopgeleide medewerkers op het gebied van nucleaire technologie beschikbaar. Migratie hiervan naar Zeeland is complex.

Maar, laat NRG weten, de "definitieve locatiekeuze wordt in het voorjaar van 2010 gemaakt", waardoor Zeeland wordt uitgenodigd "met voldoende geld op de proppen te komen", zoals de Provinciale Zeeuwse Courant gisteren al schreef. En daar zal Noord-Holland (die al 40 miljoen heeft toegezegd) dan weer tegenop bieden…