EPZ vraagt vergunning aan voor gebruik MOX

EPZ, eigenaar van de kerncentrale in Borssele, heeft vandaag vergunning aangevraagd voor de inzet van MOX-brandstof en ruimere toepassing van brandstof uit hergebruikt uranium in de kerncentrale. Mengoxide (MOX) en hergebruikt uraniumbrandstof zijn samengesteld uit uranium en plutonium dat is teruggewonnen uit nucleaire brandstoffen. Hergebruik van uranium en plutonium heeft naast een aantal voordelen (minder afhankelijk van prijs van natuurlijk uranium, hoewel altijd ontkend wordt dat de uraniumprijs van belang is voor de kosten van kernenergie en -een beetje- meer energie gewonnen uit dezelfde hoeveelheid natuurlijk uranium) vooral ook nadelen. Zo wordt de bedrijfsvoering moeilijker, wordt de veiligheid van de centrale ingewikkelder, zijn er proliferatieproblemen) verspreiding van plutonium) en wordt de stralingsbelasting groter -zo is de verse MOX-brandstof radioactiever. Tot nu toe gaf de EPZ het plutonium weg, of betaalde daar zelfs voor. Nederland heeft altijd gezegd geen opslag van plutonium te willen, dus er moest wel iets voor verzonnen worden. EPZ is in 2008 gestart met het opstellen van een Milieueffectrapport (MER).