Ondergrondse opslag kernafval niet veilig

Ondergrondse opslag van radioactief afval kan drinkwater eeuwenlang ondrinkbaar maken. Dat staat in een wetenschappelijk onderzoek 'Rock Solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste' van Greenpeace. In Brabant is opschudding ontstaan over Belgische plannen om in de grensstreek op tweehonderd meter diepte kernafval op te slaan. Drinkwatermaatschappij Brabant Water en de provincie zijn bezorgd over de gevolgen voor het drinkwater in Brabant. Volgens Greenpeace is er geen sluitend wetenschappelijk bewijs dat ondergrondse opslag veilig is. Greenpeace vindt dat er geen nieuwe kerncentrales gebouwd moeten worden zolang er geen veilige oplossing is gevonden voor radioactief afval. Minister Huizinga (VROM) zegt in antwoord op Kamervragen dat we ons niet druk hoeven te maken, er is immers nog geen principe besluit om het afval daar op te slaan. Maar ja, dan is het te laat, want een eenmaal genomen besluit....