Verhagen heeft er weer eens geen verstand van

In een Algemeen Overleg op 9 december (verslag vastgesteld op 14 januari) met de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, zegt onze minister van Buitenlandse Zaken in verband met Iran het volgende: "Het is volstrekt ondenkbaar dat het verrijken van uranium tot 20%, dus boven de 5%, voor vreedzaam gebruik is. Dat is volstrekte kul."
Dan zal het volgens Verhagen ook 'volstrekte kul' zijn dat het gebruik van 20% verrijkt uranium ook voor vreedzaam gebruik kan zijn? Zou 'ie dan onmiddellijk kunnen overgaan tot sluiting van de HFR, want die gebruikt nog steeds hoogverrijkt uranium, niet meer, zoals tot voor enkele jaren nog als brandstof, maar wel voor de productie van medische isotopen! En ook de IRI in Delft zal dat dan gaan gebruiken, waar overigens lijkt me toch wel minimaal en vergunning voor nodig is, toch?