Ontwerpbeschikking Waste Storage Facility NRG

Het ministerie van EL&I heeft de kennisgeving  gepubliceerd van een ontwerpbeschikking om de vergunningvoorschriften van NRG in Petten aan te passen. De vergunningwijziging is nodig om hoogradioactief afval, dat is opgeslagen in de zogeheten Waste Storage Facility (WSF), zo spoedig mogelijk af te voeren naar de Covra in Borssele. In de zgn. pijpenopslag (geboorde gaten in de grond) is 'historisch' radioactief afval opgeslagen van de HFR. Bij eerdere pogingen dat op te ruimen kwam men erachter dat vaten kapot zijn en zijn gaan lekken, waarna NRG stopte met de opruimwerkzaamheden. Vreemd genoeg staat in de beschikking dat 'splijtstofhoudend' afval niet verwijderd hoeft te worden. Tot 18 april kun je een 'zienswijze' indienen.
Update: De definitieve beschikking leest als een schoolvoorbeeld over de problemen met kernafval: te ingewikkeld en te duur. Het lukt NRG niet om aan de bestaande vergunningen te voldoen. Nou ja, dan pas je de vergunning dus gewoon aan.