Afvoeren historisch afval Petten begonnen

De NRG is eindelijk begonnen met het afvoeren van het zogeheten historisch afval: afval dat op eigen terrein, in de Waste Storage Facility ofwel de pluggenloods, is opgeslagen vanaf de opening van de HFR in 1961. Pogingen het op te ruimen kent een bijna even lange geschiedenis. De transporten naar de Covra in Borssele zullen tot 2017 duren.
Vanaf de ingebruikname van de reactor in 1961 is het afval ongesorteerd opgeslagen. Materialen en onderdelen van verschillend stralingsniveau zijn samen verpakt. Voordat het historisch opgeslagen afval aan Covra kan worden aangeboden moet het naar stralingsniveau worden gesorteerd, gescheiden en opnieuw worden verpakt. Het gaat overigens, ook al wordt dat nergens door NRG vermeld, niet om de brandstof van de HFR, die is vanaf het begin naar de VS afgevoerd. Het laagactief afval wordt verpakt in transportcontainers en gaat direct naar Covra.

Voor het overige niet-laagradioactieve materiaal heeft NRG een nieuwe installatie gebouwd. Vanuit deze beladingsunit gaat het afval naar een gespecialiseerde firma in het buitenland. Die zal het radioactief materiaal samenpersen om het volume te verkleinen en daarna in cement gieten. De Covra heeft wel zo'n pers-installatie maar alleen voor laag-aktief afval. Welk bedrijf in welk buitenland dat gaat doen is nog niet bekend, maar volgens de vergunning moet dat voor eind 2013 duidelijk zijn. Vervolgens gaat het dan naar de Covra voor opslag.

Vanaf begin jaren 80 wordt al het afval in Nederland verzamelt en niet meer in zee gedumpt zoals tot dan, maar op land opgeslagen. Eerst in Petten, later toen de Covra in Borssele gebouwd was, is alles daar naar toe verplaatst. Dat wil zeggen, alles behalve dat historisch afval.

Meer over de problemen pluggenloods.