Argumentenkaart voor en tegen de Pallas-reactor

De Argumentenfabriek heeft een Argumentenkaart gemaakt over een eventuele nieuwe onderzoeksreactor in Petten. Dit deed de Argumentenfabriek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. "Ter voorbereiding op de beoordeling van een dergelijke motivatie en omdat de rechtvaardigingsvraag ook nu al in maatschappelijk en politiek opzicht actueel is, zijn drie denksessies georganiseerd om de voor- en tegenargumenten in kaart te brengen", aldus EZ.

De Pallas-reactor is de door NRG beoogde opvolger van de huidige HFR-reactor en moet in de huidige planning in 2023 in bedrijf komen.

De Argumentenkaart is hier te downloaden.