Commissie Benchmarking Kerncentrale Borssele

Zoals in het Convenant over de langere levensduur van de kerncentrale Borssele afgesproken, is in 2008 een Commissie van onafhankelijke internationale deskundigen ingesteld (de Commissie Benchmark) om de naleving van de veiligheidsbenchmark te toetsten.
En het rapport is er nu al. Het is op 26 september aan de Convenantpartijen toegezonden en nu ook openbaar. Minister Kamp laat in een brief aan de Kamer weten dat de commissie besloten heeft dat de "Kerncentrale Borssele tot het 25% meest veilige kerncentrales van een vergelijkbaar type in EU, VS en Canada behoort en dus aan de veiligheidseis uit het convenant voldoet."
Helaas kan het niet gecontroleerd worden omdat de Commissie "op basis van vertrouwelijkheid" toegang heeft gekregen over de "prestatie-indicatoren".

Verder heeft de Commissie voor de procesevaluatie van bediening, onderhoud en “safety management”  een "referentiegroep uitgekozen bestaande uit tien kerncentrales waarvoor OSART rapporten van redelijk recente datum beschikbaar zijn.". OSART is het Operational Safety Review Team van de IAEA.

Maar verouderingsmanagement maakt geen onderdeel uit van de OSART beoordeling en een equivalente informatiebron ontbreekt. Daarom heeft de Commissie besloten de "procesevaluatie van het verouderingsmanagement" apart uit te voeren. Daarvoor zijn 5 (!) relevante kerncentrales vergeleken. Daaruit bleek: "het grootste verschil tussen KCB en de andere beschouwde kerncentrales is het ontbreken bij de KCB van implementatie en documentatie van een adequate strategie, organisatie en methode voor verouderingsmanagement."

KCB heeft aangegeven dat dit opgelost zal worden aan het einde van 2013. "Indien dit inderdaad gebeurt", schrijft de Commissie, "en voldaan wordt aan de criteria voor verouderingsmanagement (gebaseerd op de IAEA richtlijnen), is het verouderingsmanagement van de KCB vergelijkbaar met dat van de andere vijf kerncentrales."

Toch schrijft Kamp in de brief: "De conclusie van de Commissie is een bevestiging dat de veiligheid van de kerncentrale Borssele in orde is."

Het rapport is in het Engels, maar er is een Nederlandse samenvatting. Meer over de commissie in dit Laka nieuwsbericht.

Dit bericht werd geplaatst in Benchmark Commissie, Borssele, Veiligheid op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 oktober 2013: IAEA: kerncentrale Borssele niet bij 25% veiligste reactoren

  Uit cijfers van het Internationaal Atoomenergie Agentschap blijkt dat de kerncentrale Borssele bij een belangrijke indicator voor veiligheid middelmatig scoort. En dat al een aantal jaren achter elkaar.(1) Dit is in tegenstelling tot wat minister Kamp het parlement heeft laten weten naar aanleiding van een onderzoek of de kerncentrale Borssele bij de 25% veiligste reactoren […]


 • 23 mei 2013: Meer merkwaardigs over bedrijfsduurverlenging Borssele

  Het Convenant Kerncentrale Borssele is op 17 juni 2006 in werking getreden. Dat convenant regelde de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale tot 2033. Een van de voorwaarden voor de verlenging was de eis dat de kerncentrale tot de 25% veiligste kerncentrales in de EU, VS en Canada moet behoren. Al met al geen erg strenge eis. […]


 • 3 juni 2020: ANVS: Schade in kerncentrale Borssele door uitstel onderhoud

  Uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de ANVS blijkt dat kerncentrale Borssele tien jaar lang onderhoud voor zich uitschoof, waardoor in 2018 het primaire koelsysteem van de kerncentrale beschadigd raakte en de kerncentrale anderhalve maand buiten gebruik was. Afgelopen vrijdag is kerncentrale Borssele stilgelegd voor de jaarlijkse splijtstofwissel. De komende drie weken wordt een […]


 • 12 juli 2019: Stas: 5 jaar voor procedure openblijven Borssele; reactor écht bij 25% veiligste

  Volgens de staatssecretaris is er ongeveer vijf jaar nodig voor een besluit tot langer open houden van kerncentrale Borssele. Haast is dus niet geboden. Ze gaat hiermee in tegen de uitspraak van PZEM dat een dergelijk besluit de komende jaren genomen zou moeten worden. Van Veldhoven laat verder weten dat de commissie die dat moet […]


 • 14 juni 2019: “Beveiliging plutonium Borssele inadequaat”

  Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat plutonium in kerncentrale Borssele mogelijk inadequaat wordt beveiligd. Een onderzoeker van de Universiteit van Texas maakt dit op uit gesprekken die hij heeft gevoerd met staf van Borssele. Omdat plutonium, wat sinds 2014 in Borssele als splijtstof wordt gebruikt, ook geschikt is voor atoombommen, zijn de beveiligingseisen veel strenger dan […]


 • 13 december 2018: Tweede rapport Borssele Benchmark Commissie alsnog gepubliceerd

  De Borssele Benchmark Commissie (BBC) vindt opnieuw dat kerncentrale Borssele - u weet wel, de kerncentrale die in augustus nog onverwacht een maand uitviel - tot de 25% veiligste kerncentrales van West Europa, de VS en Canada behoort. Bij die top-25% blijven is één van de voorwaarden om de kerncentrale tot 2034 open te mogen […]