Commissie Benchmarking Kerncentrale Borssele

Zoals in het Convenant over de langere levensduur van de kerncentrale Borssele afgesproken, is in 2008 een Commissie van onafhankelijke internationale deskundigen ingesteld (de Commissie Benchmark) om de naleving van de veiligheidsbenchmark te toetsten.
En het rapport is er nu al. Het is op 26 september aan de Convenantpartijen toegezonden en nu ook openbaar. Minister Kamp laat in een brief aan de Kamer weten dat de commissie besloten heeft dat de "Kerncentrale Borssele tot het 25% meest veilige kerncentrales van een vergelijkbaar type in EU, VS en Canada behoort en dus aan de veiligheidseis uit het convenant voldoet."
Helaas kan het niet gecontroleerd worden omdat de Commissie "op basis van vertrouwelijkheid" toegang heeft gekregen over de "prestatie-indicatoren".

Verder heeft de Commissie voor de procesevaluatie van bediening, onderhoud en “safety management”  een "referentiegroep uitgekozen bestaande uit tien kerncentrales waarvoor OSART rapporten van redelijk recente datum beschikbaar zijn.". OSART is het Operational Safety Review Team van de IAEA.

Maar verouderingsmanagement maakt geen onderdeel uit van de OSART beoordeling en een equivalente informatiebron ontbreekt. Daarom heeft de Commissie besloten de "procesevaluatie van het verouderingsmanagement" apart uit te voeren. Daarvoor zijn 5 (!) relevante kerncentrales vergeleken. Daaruit bleek: "het grootste verschil tussen KCB en de andere beschouwde kerncentrales is het ontbreken bij de KCB van implementatie en documentatie van een adequate strategie, organisatie en methode voor verouderingsmanagement."

KCB heeft aangegeven dat dit opgelost zal worden aan het einde van 2013. "Indien dit inderdaad gebeurt", schrijft de Commissie, "en voldaan wordt aan de criteria voor verouderingsmanagement (gebaseerd op de IAEA richtlijnen), is het verouderingsmanagement van de KCB vergelijkbaar met dat van de andere vijf kerncentrales."

Toch schrijft Kamp in de brief: "De conclusie van de Commissie is een bevestiging dat de veiligheid van de kerncentrale Borssele in orde is."

Het rapport is in het Engels, maar er is een Nederlandse samenvatting. Meer over de commissie in dit Laka nieuwsbericht.