EC staat staatssteun aan Pallas toe: vergroot kans op doorgaan project

De Europese Commissie vindt het "in overeenstemming met de EU-staatssteunregels" dat het Rijk 80 miljoen leent aan het Pallas project. Dit heeft de Commissie gisteren laten weten in een persbericht.
De lening is o.a. gerechtvaardigd want het heeft "een stimulerend effect, omdat hiermee de kans toeneemt dat particuliere investeerders vanaf fase 2 in het Pallas-project stappen" (ja, zo kennen we er nog een paar…).
Veel ronkende taal waarmee het belang van Pallas aangetoond moet worden:
de reactor is "van cruciaal belang om op lange termijn de voorzieningszekerheid van medische radio-isotopen te garanderen - in het belang van Europese patiënten. Bovendien dient de reactor nog andere doelstellingen van gemeenschappelijk belang". Die andere belangen zijn oa.: de HFR is van (alweer) cruciaal belang in EU-onderzoek naar innovatieve reactoren (Generatie-IV) en dat onderzoek kan dan doorlopen in de Pallas; de bouw van de Pallas zal nucleaire transporten beperken omdat productie en verwerking op een locatie plaats vindt; en er wordt "bijgedragen aan de non-proliferatie van kernwapens, omdat de Pallas-reactor alleen met laagverrijkt uranium zal werken." Allemaal drogredenen die je bedenkt als je besloten hebt dat de reactor er moet komen.
Ook belangrijk om te constateren is dat er sinds enige tijd een verandering in motivatie voor Pallas te signaleren valt. In den beginne zou de reactor eigenlijk vrijwel volledig (in elk geval voor verreweg het grootste gedeelte) gebruikt worden voor de productie van medische isotopen, maar steeds meer komt de onderzoeks-poot in de motivatie terug. Logisch, want het feit dat Pallas over 10 jaar noodzakelijk zou zijn voor de productie van medische isotopen is een steeds minder houdbaar verhaal.
De niet-vertrouwelijke versie van het besluit wordt, zodra eventuele "vertrouwelijkheidskwesties" zijn opgelost, gepubliceerd in de Staatssteunregister op de website van de DG Concurrentie.