Goedkeuringsverdrag opwerkingscontract EPZ-Areva

Er zijn vragen beantwoord over het vorig jaar afgesloten voorstel voor een goedkeuringsverdrag met Frankrijk over de opwerking van bestraalde splijtstof in de opwerkingsfabriek in La Hague. Zo'n opwerkingscontract tussen EPZ als eigenaar splijtstof en Areva als eigenaar van de opwerkingsfabriek moet sinds enige tijd gepaard gaan met een Overeenkomst tussen de beide landen o.a. over de terugname van het radioactief afval (in dit geval uiterlijk in 2052).

Het contract dat EPZ vorig jaar afsloot gaat over de periode tot 2033, dus de periode die geregeld moet worden in de bedrijfsduurverlenging KCB-procedure. En die procedure was nog niet eens begonnen toen het contract gesloten werd. Zit vast een clausule in (de contracten zijn geheim) waarmee EPZ gaat zwaaien op het moment dat de bedrijfsduurverlenging niet door gaat en zegt dat ze er zonder een enorme schadevergoeding echt niet meer onderuit kan.
Lees het hier.