Lessen voor Nederland van evaluatie kernramp Fukushima

Het CKV (Centrum Kernongevallen Veiligheidsregio's) heeft op verzoek van de 7 Nederlandse regio's met een nucleair object en van het ministerie van Veiligheid en Justitie een evaluatie opgesteld, die zich richt op de Fukushima kernramp: Evaluatie kernramp Fukushima. Lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende diensten. In de evaluatie wordt het verband gelegd tussen Japan en Nederland, vanuit de vraag of een dergelijke ramp ook in Nederland kan plaatsvinden. Daarbij wordt ingegaan op een aantal belangrijke overeenkomsten zoals de aanwezigheid van risico's, de kernramp als crisistype met onzichtbare bedreiging, de beperkte voorbereiding van de hulpdiensten, de complexe beslisstructuren, de moeilijkheid om beschermende maatregelen goed uit te voeren, de afhankelijkheid van de crisisbeheersing van kwetsbare infrastructuur en de uitdaging om op een goede wijze met de bevolking te communiceren. In het rapport worden tien conclusies en aanbevelingen gegeven, gericht op de verbetering van de voorbereiding op kernongevallen de hulpverleningsdiensten.
Er staat wel een mooi motto bij: Wat in de lijn van de verwachting ligt zal gebeuren en wat buiten de lijn van verwachting ligt ook.

Dit bericht werd geplaatst in Fukushima, Rampenplannen, Veiligheid op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 27 juni 2023: Japan gaat met tritium besmet water lozen in zee

  Daarom zingen we met z’n allen nog een keer: Gif en rotzooi in de zee // de oceaan één grote plee // de vis die gaat maar zo niet dood // de zee is zo ontzettend groot. // Dit gaat het snelst en tijd is geld // iets anders wordt te duur // wij zijn […]


 • 1 maart 2021: Fukushima: gevolgen kernongeval 10 jaar later nog lang niet voorbij

  Op 11 maart 2011, binnenkort 10 jaar geleden, vond 130 km ten oosten van de Japanse stad Sendai een catastrofale zeebeving plaats met een kracht van 9,0 op de Schaal van Richter. De daaropvolgende tsunami richtte veel schade aan. Bij de kerncentrale Fukushima Daiichi was de vloedgolf zo'n 15 meter hoog en daarmee krachtiger dan […]


 • 5 juli 2018: OVV: Reactie ANVS en Van Veldhoven teleurstellend

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt de reacties van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op de aanbevelingen uit haar rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ over de internationale samenwerking bij nucleaire incidenten, teleurstellend; weinig nieuwe inzichten en geen enkele gevoel voor urgentie. Dat blijkt uit de beoordeling […]


 • 3 juli 2014: Harmonisering rampenplannen; aanscherping maatregelen Nederland

  Minister Kamp heeft een brief naar de kamer gestuurd met als titel: Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden. Afgesproken met België een Duitsland is dat over de grens de maatregelen gelden van het land waar de kernramp plaats vindt, maar Nederland heeft wel wat zaken moeten aanscherpen […]


 • 22 mei 2012: Fukushima lessons learned

  Het rapport van Nederland voor de Conventie over Nucleaire Veiligheid is aangeboden door minister Verhagen van EL&I. Het rapport For the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011 gaat specifiek over de genomen en de te nemen maatregelen na Fukushima. De conventie is van 27-31 augustus in Wenen. […]


 • 23 juni 2003: Crisismanagement Petten moet beter

  Het crisismanagement op de onderzoeksreactor in Petten moet op meerdere plekken worden verbeterd. Dat is de uitkomst van een onderzoek ("Crisismanagement en de OLP" - Onderzoeks Locatie Petten) door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) van de Universiteit Leiden. Probleem is het te vrijblijvende karakter van de verschillende overheden als het gaat om het […]