Greenpeace: klacht bij Espoo levensduurverlenging KCB

Borssele tot 2034? Nee bedankt!Greenpeace stapt naar de Verenigde Naties met een klacht over de levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele. De vergunning voor 20 jaar extra bedrijfstijd van Borssele is vergeven zonder het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER). Dat is volgens Greenpeace in strijd met internationale verdragen. Uit een recente uitspraak van de Implementatiecommissie voor het Verdrag van Espoo in een vergelijkbare zaak in Oekraïne blijkt dat levensduurverlenging op zich voldoende reden is voor het uitvoeren van een MER. Greenpeace heeft zich daarom tot deze commissie gewend met een klacht over het uitblijven van een MER in het geval van Borssele.
Greenpeace heeft ook een melding gedaan bij de commissie die toeziet op naleving van het Verdrag van Aarhus. In dit verdrag is vastgelegd dat burgers toegang moeten krijgen tot milieu informatie en er verregaande publieksconsultatie moet plaatsvinden bij milieu aangelegenheden. Het ontbreken van een MER maakt het volgens Greenpeace onmogelijk voor burgers om zich goed te informeren over de milieugevolgen van levensduurverlenging van een kerncentrale als Borssele.
In juni komen beide commissies bij elkaar in Genève en zal besloten worden of de klachten in behandeling worden genomen. Nederland is partij in beide verdragen. Meer informatie op de website van Greenpeace.