Laka: Vervoer uranium onrechtmatig: Urenco op slot?

Urencotransport-thumbLaka vraagt de vernietiging van twee vergunningen die recent zijn afgegeven voor het vervoeren van uranium. Laka meent dat de vergunningen onrechtmatig zijn verleend. We komen tot die conclusie naar aanleiding van een onderzoek van de Amerikaanse Senaat. Met het onderzoeksrapport ‘Wall Street Bank Involvement with Physical Commodities’ werd bekend dat onder andere de Amerikaanse bank Goldman Sachs speculeert met uranium. Speculanten slaan het radioactieve goedje onder andere op het terrein van de Urenco verrijkingsfabriek te Almelo op, in afwachting van een gunstiger prijs.
Het is niet onaannemelijk dat er met het uranium wat vervoerd zou gaan worden met de recent afgegeven transportvergunningen zou worden gespeculeerd. Daarmee zijn die vergunningen onrechtmatig verleend.

Speculatie (en opslag en transport ten behoeve van speculatie) van radioactieve stoffen is in Nederland niet toegestaan. Speculatie met uranium is ongewenst omdat er hierdoor milieutechnisch gezien onnodig transport en opslag van uranium plaatsvindt. Daarmee worden omwonenden onnodig blootgesteld aan straling en risico op ongelukken. Ook is het mogelijk dat door speculatie meer uranium bij Urenco wordt verrijkt dan als er niet zou worden gespeculeerd. Aangezien Urenco verarmd uranium wat vrijkomt na verrijking opslaat als radioactief afval, komt er ook een grotere hoeveelheid radioactief afval vrij, wat het milieu onnodig zwaarder belast.

De transportvergunning die betrekking heeft op Urenco gaat over 100 zendingen met in totaal 473 ton natuurlijk uraniumhexafluoride (UF6). Laka kan niet inschatten of Urenco zonder deze vergunning 'op slot' gaat.

Naar aanleiding van het bekend worden van uraniumspeculatie bij Urenco heeft Laka aanvullende vraagtekens gezet bij de noodzaak van de geplande uitbreiding van de opslag van verarmd uranium-afval bij de COVRA te Nieuwdorp.

UPDATE: Kamervragen van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)