Lening van 82 miljoen euro voor ECN/NRG

hfr-dichtkleinZoals we zaterdag ook al meldden heeft het kabinet positief besloten op het verzoek van ECN/NRG voor een krediet van maximaal 82 miljoen euro. Dit geld mag alleen gebruikt worden voor verbeteringen van de onderzoeksrector HFR. Dus het idee dat een beetje blijft hangen na alle publiciteit van het afgelopen weekend, dat alle problemen te maken hebben met slechte veiligheidscultuur en niet met de brakheid van de stokoude reactor, zou dan nu ook wel uit de wereld moeten zijn. Kijk hier voor een uitgebreide geschiedenis van de hogeflux reactor.
In het Toetsingskader van EZ staan nog wel een paar interessante dingen:
Er is een business case gemaakt door een extern bureau (Strategy& -voorheen Booz&Co, dat zijn dezelfden die ook de business case voor Pallas hebben gemaakt) en die is, zo staat er, positief. Maar staat er verder ook: “Als de verkoop (van medische isotopen, Laka) tegenvalt, is de business case niet positief. Om dit risico laag te houden, heeft ECN/NRG verkoopcontracten gesloten met afnemers voor 5 jaar”. Ook is afgesproken dat de prijs van (de grondstof van) isotopen veel hoger wordt: er wordt gestreefd naar de zogeheten Full Cost Recovery prijs.

Een ander extern bureau (Fluor) komt tot de conclusie dat “met de voorgenomen aanpassingen geen belemmeringen zijn om de HFR tot 2025 en de overige faciliteiten tot 2035 te bedrijven”. Interessant maar niet ter zake, want het geld mag niet voor de overige faciliteiten gebruikt worden, alleen, zoals gezegd, voor de reactor zelf.

Dat klinkt niet overtuigend, allemaal. Ook al omdat afgesproken is dat ECN/NRG elk kwartaal EZ moet informeren “over de uitvoering van het Herstelplan en de vooruitzichten met betrekking tot de liquiditeitspositie”.