Regering wil 200 miljoen van Europa voor Pallas: ‘Geen publiek geld’ dreigt loze belofte te worden.

pallasbuttonOp de door de regering vastgestelde lijst van projecten die geld van het nieuwe Europese investeringsfonds zouden kunnen krijgen staat ook 200 miljoen voor de nieuwe Pallas-reactor in Petten. Dit is ondanks de belofte van de regering dat er geen publiek geld zal gaan naar de nieuwe reactor. Onderzoekers pleiten ervoor om andere productiemethoden voor medische isotopen serieus een kans te geven.
Aan het parlement is door de ene regering na de andere toegezegd dat de nieuwe reactor in Petten volledig privaat gefinancierd gaat worden: “geen publiek geld” en “het is aan de markt”. Vervolgens werd, na afbreken van de aanbesteding in 2010, door Rijk en provincie samen 80 miljoen beschikbaar gesteld om “de kans te vergroten dat de reactor er ook daadwerkelijk komt”, zoals in de goedkeuring van de Europese Commissie voor de staatssteun staat. Recentelijk heeft de regering nog weer 82 miljoen ter beschikking gesteld om de huidige reactor nog 10 jaar in bedrijf te houden tot Pallas in bedrijf moet komen.

Nu staat op de projectenlijst van de Nederlandse regering voor besteding van de Europese miljarden om de economie te stimuleren 200 miljoen voor Pallas. “Dit is opnieuw een aanwijzing dat het niet lukt met private financiering”, aldus Dirk Bannink van het in Amsterdam gevestigde documentatie en onderzoekscentrum over kernenergie, Laka. “En in plaats van daar de conclusie uit te trekken dat het anders moet, blijft er geïnvesteerd worden in een achterhaalde technologie en een achterhaald project.”

Pallas wordt volgens overheid en exploitant voornamelijk gebouwd voor de productie van medische isotopen. Volgens Laka kunnen die ook zonder een reactor geproduceerd worden en is de markt ondertussen zo aan het veranderen dat het (geheime) business plan voor Pallas achterhaald is.

De belangrijkste reden die door de regering genoemd wordt voor de moeilijke financiering van de nieuwe kernreactor is de historisch veel te lage prijs voor medische isotopen. De productie van medische isotopen is eigenlijk een bijproduct van kernreactoren en met veel te lage prijzen zijn de andere productiemethodes in de tweede helft van de vorige eeuw uit de markt verdreven.
Maar die productiemethoden maken ondanks alles een come-back. Canada, nu nog wereldwijd de grootste producent stapt in enkele jaren helemaal over naar een productie zonder reactoren maar met versnellers. Steeds meer landen kiezen voor dergelijke regionale productie.

“De belofte dat er geen publiek geld naar Pallas gaat dreigt, als we niet opletten, een loze belofte te worden”, aldus Henk van der Keur, onderzoeker bij Laka en gespecialiseerd in medische isotopenproductie. “En dan nog is de leveringszekerheid niet gegarandeerd. Investeren in versnellers voor de productie van medische isotopen is de enig juiste weg”.
Laka pleit voor een “level-playing field”: investeer in (onderzoek naar) de productie van medische isotopen anders dan met een reactor. “Deze Europese bijdrage van 200 miljoen is nog lang niet besloten en we zullen ons best doen om het ook niet zover te laten komen.”

Dit bericht werd geplaatst in EU, Pallas-kernreactor, Regering en parlement op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 15 juni 2022: Rekenkamer: €45 miljoen subsidie aan Pettense kernreactor onrechtmatig

  De Algemene Rekenkamer heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vingers getikt voor onrechtmatige staatssteun ter waarde van € 45 miljoen aan de Pallas-kernreactor in Petten. Eén van de basisrechten van de Tweede Kamer is het Budgetrecht. Dat houdt in dat de Tweede Kamer vóóraf toestemming moet geven voor uitgaven van het […]


 • 2 november 2021: Demissionair kabinet wil miljard uit corona herstelfonds voor Pallasreactor

  Nederland overweegt geld dat ze vraagt voor het herstel van de economie na corona en voor een groene en digitale transitie te besteden aan de bouw van de overbodige nieuwe Pallasreactor. Directe Europese financiering van Pallas, waar de hoop op gevestigd was nadat private financiering onmogelijk bleek, lijkt ook onrealistisch. Nederland maakt kans op bijna […]


 • 23 juni 2021: Lobby voor Europees geld voor Pallas in volle gang, maar lijkt niet kansrijk

  De lobby van Nederland voor Europees publiek geld voor de niet privaat te financieren Pallasreactor is in volle hevigheid losgebarsten. Een eerdere poging in 2014 mislukte omdat een dergelijke investering als te risicovol werd gezien. Maar het water staat Pallas aan de lippen: de voorbereidende werkzaamheden zijn ‘getemporiseerd’ en een flink deel van de reservering […]


 • 1 juli 2020: Noord Holland verleent Pallas opnieuw uitstel van terugbetaling

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben gisteren op de valreep kernreactor Pallas uitstel tot 1 januari 2022 verleend voor het terugbetalen van de lening van 40 miljoen euro. Pallas moest de leningen van de provincie en van het Rijk, samen 80 miljoen, namelijk vóór vandaag, 1 juli 2020, terugbetalen. Dit is de tweede keer dat de […]


 • 19 december 2017: EZ: Honderden miljoenen extra voor kernenergiesector

  Uit stukken uit het archief van de kabinetsformatie blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat er rekening mee houdt dat de kernenergiesector honderden miljoenen extra overheidsgeld nodig heeft. Er moet onder andere nog veel geld naar NRG in het Noord-Hollandse Petten. Zo heeft Petten naar verwachting €100 miljoen extra nodig voor de afvoer […]


 • 22 februari 2017: Oud-Pallas directeur adviseert EZ voor meer subsidie voor Pallas-reactor

  Het Ministerie van Economische Zaken reageerde op vragen van het Noordhollands Dagblad naar aanleiding van het bericht van Laka dat EZ eigenlijk geen idee of een nieuwe kernreactor in Petten wel nuttig is. Het ministerie stelt dat het subsidieverzoeken worden getoetst door een Externe Beoordelingscommissie (EBC) met nucleaire deskundigen die onafhankelijk zijn van NRG. In […]


Eén reactie op “Regering wil 200 miljoen van Europa voor Pallas: ‘Geen publiek geld’ dreigt loze belofte te worden.

 1. Laka

  Het blijkt dat de EU lidstaten de Commissie gezamenlijk 80 miljard euro vragen voor kernreactoren:

  Beginning of the week we leaked the highly contaminated content of the €315 billion Juncker package for Innovation. We found that 80 billion (but even more since e.g. the Czech Republic did not give a price tag on its Allegro research reactor) worth of nukes are in there (see list attached) - perhaps you find also non-nuclear projects your governments recommended for financing.

  Nuclear:
  UK first goes for 46 billion and later 16 more for reactors at 3 sites: Hinkley Point C, Wylfa and Moorside.
  Czech Republic needs more money for the ALLEGRO GenIV Research reactor, but would not tell how much for now. However, via Poland they want at least 0,19 billion.
  Latvia asks for 355 and later 305 more to revitalize its old research reactor.
  Poland goes for the big thing: Entering nuclear age with 3.000 MW for 12 billion Euro (not enough, but that is in the list for now).
  Romania gives a shocking view onto its understanding of nuclear safety: asking for money to implement severe accident Management. That is standard nowadays to combat the development of severe accident sequences,however, stress tests revealed that Cernavoda is operating without. And is still.

  Next EU Council 18/19 Dec will discuss the projects, or even decide as some say, however the agenda so far only mentions discussing.

  Zie PROJECT_LIST_MEMBER_STATES_FINAL.docx - Task_force_List.pdf (p. 428) en Der Spiegel: EU-Investitionspaket: Atomkonzerne wollen 80 Milliarden Euro abgreifen