Toetsingsadvies CieMER over uitbreiding Covra

covra_habogGisteren, 30 december, publiceerde de Commissie voor de milieueffectrapportage haar advies over de uitbreiding van de Covra. Dat is snel, horen we je denken. Jazeker! Tot kerstavond, 24 december, was er mogelijkheid om te reageren op de ontwerpbeschikking van de minister op dit voornemen (en dus ook op het MER van de Covra). En de CieMER heeft dan de hele Kerst (en het weekend!) doorgewerkt om nog voor Nieuwjaar het advies te publiceren. Ze zijn nu dan ook niet bereikbaar –compensatie van gemaakt overuren waarschijnlijk. Maar vanwaar die haast?
Het toetsingsadvies over het milieueffectrapport stelt dan ook niet zoveel voor. Het is 8 bladzijden: waarvan een voorkant, achterkant en drie lege bladzijden. Blijft over 3 bladzijden met tekst waarvan 2 een bijlage zijn met een samenvatting van de procedure tot nu toe. Blijft over “Hoofdstuk 1: Oordeel over het milieueffectrapport”. Welgeteld 26 regels (met 3 voetnoten). Maar zelfs daar is wel wat op af te dingen, want is er wel serieus gekeken naar de ingediende zienswijzen? Geen woord daarover.

Dat het een haastklus was wordt ook wel duidelijk: Zelfs op dat ene kantje, staat een blunder: “COVRA ziet af van de bouw van een tweede COG omdat vanwege het faillissement van Themafos het aanbod van calcinaat afval afneemt.” Themafos? Thermphos heet dat bedrijf, toch?

Maar goed, wat is dan het oordeel van de commissie over het MER van de Covra?

Het MER geeft op overzichtelijke wijze het voornemen en de effecten weer. Het MER en de samenvatting zijn duidelijk en goed leesbaar. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat de beoogde uitbreiding benodigd is. De effecten van de uitbreiding voor de omgeving zijn helder en duidelijk in beeld gebracht. De milieueffecten van de uitbreiding voor de omgeving zijn duidelijk in beeld gebracht. Het rapport laat zien dat de milieueffecten van de uitbreiding en de nieuwbouw beperkt zijn. Het stralingsniveau neemt door de uitbreiding zeer licht toe, maar blijft ruimschoots binnen de normen, zowel bij normaal bedrijf als bij calamiteiten.”

Er is ook nog gekeken naar de ingediende zienswijzen, maar die “leiden niet tot bijstelling van dit advies”. Omdat, volgens hen, “het overgrote deel van de zienswijzen gaan over andere activiteiten – zoals het al dan niet gebruiken van de kerncentrale Borssele”. Behalve dat dit wel een erg summiere samenvatting van de zienswijzen is, is het ook feitelijk onjuist. Dat 'overgrote deel van de zienswijzen' zal ingediend zijn via de Laka-site en die gaan maar voor een klein deel over de kerncentrale Borssele. Maar als een MER gaat over de noodzakelijkheid tot uitbreiding, is het vreemd, dat alles wat geschreven wordt over die noodzakelijkheid (dus de afvalstromen) als niet ter zake doende terzijde wordt gelegd. “De Commissie heeft kennis genomen van deze zienswijzen en voor zover relevant voor het opgestelde milieueffectrapport in haar advies verwerkt.”. Maar geen enkel woord in het advies als antwoord op punten uit die zienswijzen!

En er zijn in de zienswijzen (en ook de aanvullende in de tweede termijn) echt wel principiële vragen over het MER gesteld. Zo vraagt Covra in een later gepubliceerde bijlage, ontheffing voor dioxinemetingen aan bij de verbrandingsfaciliteit; wordt niet over gepraat in het MER. Ook wordt er opeens geschreven over een koelvloeistof voor de koelinstallatie in de HABOG. In het MER wordt daar niets over gezegd en in de oorspronkelijke MER van de HABOG wordt gesteld dat de koeling passief is.

En zo kan het gebeuren dat de Commissie MER geen enkele reden ziet om het bevoegd gezag te adviseren haar voorlopige besluit (toestaan van de uitbreiding) te herzien.

Dit bericht werd geplaatst in COVRA, Radioactief afval, Vergunningen en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 8 september 2015: Geen uitbreiding opslag kernafval. Zitting Raad van State

  Vanochtend (dinsdag 8 september) boog de Raad van State zich over het beroep van Stichting Laka c.s. tegen de uitbreiding van de opslag van kernafval bij de Covra in Vlissingen. De stemming werd meteen een beetje gespannen nadat voorzitter Wortmann zich direct bij de opening van de zitting zich beklaagde over de hoeveelheid stukken die […]


 • 14 januari 2015: Vergunning voor uitbreiding Covra verleend

  Het ministerie van Economische Zaken heeft de Covra vergunning verleend om meer radioactief afval op te slaan. Laka had, net als 128 anderen, haar zienswijze ingestuurd met onze bezwaren tegen de vergunningswijziging. Het is vervelend (maar niet onverwacht) dat het ministerie al onze bezwaren terzijde heeft geveegd en de vergunning zo goed als ongewijzigd heeft […]


 • 12 april 2021: Europese Commissie onderzocht financiering COVRA na staatssteunklacht Laka

  Zomer 2017 diende Laka, samen met mensen met zonnepanelen op hun dak, een Europese staatssteunklacht in. Opwekkers van duurzame stroom betalen namelijk voor hun afval, terwijl kerncentrale-exploitant EPZ in Borssele bij het opwekken van kernenergie door de COVRA (een staatsbedrijf) van kosten van kernafval is afgeschermd. En dat is (verboden) staatssteun. Na geduldig graven bleek […]


 • 24 oktober 2019: Geen geheimen over de eindberging van kernafval!

  In april heeft Laka radioactiefafvalbeheerder Covra gevraagd naar onderzoeksplannen voor de eindberging van kernafval. Alhoewel de Centrale organisatie voor radioactief afval publiekelijk altijd beweert heel transparant te zijn, paste het antwoord van de Covra op één velletje: “Nee”. Laka vindt dat mensen het recht hebben om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het […]


 • 21 november 2018: Raad van State: Afvoeren en samenpersen van historisch kernafval uit Petten mag doorgaan

  Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Stichting Laka tegen de goedkeuring van het plan voor de afvoer van hoogradioactief afval van NRG in Petten. Milieuorganisatie Laka heeft bezwaren tegen het afvoeren naar en samenpersen van het ‘historisch radioactief afval’ in België. Laka vreest dat exploitant NRG en toezichthouder ANVS […]


 • 7 september 2015: Raad van State neemt Nederlands kernafvalbeleid onder de loep

  De Raad van State toetst dinsdag 8 september het Nederlandse kernafvalbeleid in een door Laka aangespannen zaak tegen de uitbreiding van de opslag van radioactief afval bij de Covra te Vlissingen. Stichting Laka is samen met 34 personen in beroep gegaan tegen de vergunning voor uitbreiding van de capaciteit voor opslag van (hoog)radioactief afval bij […]