Vragen Noord-Brabant over proefboringen België

De vragen die door fracties van CDA en GroenLinks waren gesteld aan de Gedeputeerde staten van Noord-Brabant over de onderzoek naar opslag van radioactief afval en proefboringen net over de grens in Belgie, zijn afgelopen week beantwoord. De vragen waren gesteld naar aanleiding van het bericht op Kernenergienieuws.

Belangrijkste conclusie uit de antwoorden is dat hoewel er afspraken zijn dat de provincie door EZ op de hoogte was gesteld van de proefboringen, dit nu niet gebeurt is. “Brabant heeft het ministerie van EZ al in 2012 gevraagd om op de hoogte te worden gehouden van de onderzoeken die de Belgische overheid uitvoert. De provincie heeft ambtelijk contact gehad met het ministerie over deze proefboring en aangedrongen op betere naleving van de afspraken.“

Ook vindt GS het van belang “dat Niras alle relevante onderzoeken doet om tot een verantwoorde keuze te komen voor de opslag van hoogradioactief en/ of langlevend radioactief afval, waarbij wij er op aan hebben gedrongen om in zowel de Boomse kleilaag als de dieper gelegen leperiaanse kleilaag gelijkwaardig onderzoek te doen.”