Watertekort door elektriciteitsproductie

Water-web4Deense onderzoekers (samen met hun Amerikaanse collega's) waarschuwen voor een water tekort als we onze energieproductie niet verduurzamen. Als we zo doorgaan is er in 2040, zo verwachten ze, niet meer voldoende water wereldwijd om aan de vraag te voldoen. In 2020 is dit al het geval in 30 tot 40 procent van de wereld.
Dat komt vooral door de toenemende elektriciteitsvraag, en dan vooral de conventionele (fossiel) en kerncentrales. Die gebruiken enorm veel zoet water. Volgens de onderzoekers en dat bleek ook al uit eerdere onderzoeken, gebruiken zonne-energie en windenergie veel minder tot geen water. Met de toenemende vraag naar energie neemt dus ook de vraag naar water scherp toe. In de meeste landen is elektriciteitsproductie nu al de grootste waterconsument.
Een bijkomend probleem is dat dit nauwelijks bekend is en zeker niet onderkent wordt.
Voor de studie werkte de universiteit in Aarhus samen met Vermont Law School en CNA Corporation, beide in de VS. De onderzoekers doen zes aanbevelingen om een watercrisis te voorkomen.
- verbeteren van energie-efficiency
- meer onderzoek naar alternatieve manieren van koelen
- Registreren hoeveel water energiecentrales gebruiken
- Grote investeringen in windenergie
- Grote investeringen in zonne-energie
- uitbannen van fossiele energieproductie in regio's met waterschaarste (dat is op de helft van de aarde)

In dit rapport wordt alleen gekeken naar het eindgebruik (het produceren van de elektriciteit), niet wordt meegenomen het watergebruik bij de productie van de brandstof (bijv. uranium) of de productie van bij windmolens en zonne-collectoren (de 'life-cycle').
Dat veranderd ook weer niet zoveel (in de rangorde van beste en de slechtste), maar wel wat in de cijfers natuurlijk. Een rapport dat daar wel verder op in gaat is bijv.: "Burning our rivers. The water footprint of electricity" uit 2012 van het Rivers Network. En zo ziet het watergebruik er dan uit:
water-energy-chart