Belgische reactoren onzeker nieuwe jaar in

bouw_doel_1De Belgische Raad van State vindt dat de garanties in de regeling die eind november afgesproken zijn om de oude kerncentrales Doel-1 en 2 tien jaar langer in bedrijf te houden veel weg hebben van illegale staatssteun. De overeenkomst tussen België en energiebedrijf Electrabel legt namelijk voor een termijn van tien jaar het fiscale kader voor de energieonderneming vast. De RvS vindt dat de overeenkomst eerst bij de Europese Commissie moeten worden getoetst, oordeelt de Raad van State. Doel-1 is vanmorgen weer opgestart en Doel-2 op kerstavond.

Het is onduidelijk wat de consequenties van deze uitspraak zijn. De Raad van State vond ook dat er een milieueffectrapport gemaakt moest worden (met de bijbehorende inspraakrondes) voor het langer open blijven van de reactoren. Daar heeft de overheid zich ook weinig aangelegen laten liggen. Geeenpeace heeft begin december tegen de levensduurverlenging een zaak bij de Raad van State aanhangig gemaakt.

De politieke partij ‘Groen’ vindt dat de vergunning voor Doel-1 en 2 opgeschort moeten worden en de minister wil niet reageren. Het wetsontwerp dat "de modaliteiten van de levensduurverlenging vastlegt" wordt in januari besproken in het Belgisch parlement.

Een week geleden ging de antikernenergie-groep Nucleaire Stop Kernenergie naar de rechter om de beslissing tot herstarten van de scheurtjesreactoren Doel-3 en Tihange-2 aan te vechten.

De Duitse minister van milieu van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, Remmel, vindt dat Belgie helemaal (en snel) moet stoppen met kernenergie.

Een fabriek in Lingen (in de deelstaat Niedersachsen) produceert de brandstofstaven voor de Doel-reactoren. Sinds 2014 zijn er al 10 leveringen geweest en tot 2017 volgen er nog vijf. Waarschijnlijk (preciese contracten worden niet bekend gemaakt) wordt het uranium verrijkt in de Urenco fabriek in Gronau (ook al in NRW) of Almelo. Volgens Duitse groepen is het huichelachtig als Duitse politici „sich um die Sicherheit der belgischen AKW sorgen, diese aber gleichzeitig aus Deutschland mit Brennelementen beliefert werden.“ (zich zorgen maken over de veiligheid van Belgische reactoren, maar op hetzelfde moment die reactoren voorzien van brandstof.)

In Nederland liet verantwoordelijk minister Schultz van Haegen na onrust in de Kamer over de veiligheid weten dat ze gebeld had met haar Belgische collega en dat alles in orde is. Ook is er afgesproken dat de Belgische en Nederlandse nucleaire controle autoriteiten nauwer gaan samenwerken bij de inspecties.