Binnenkort: HFR eindelijk helemaal op laagverrijkt uranium

Vanaf 24 december 2015 tot en met 3 februari 2016 ligt de milieueffectrapportage (m.e.r) van de NRG voor het vervangen van hoog verrijkt uranium door laag verrijkt uranium (LEU) in de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF) ter inzage. NRG produceert grondstoffen voor medische isotopen en “verricht nucleair onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid.” Iedereen kan tot en met 3 februari een zienswijze indienen.

Wereldwijd wordt in het kader van non-proliferatie hoog verrijkt uranium (HEU vervangen door laagverrijkt uranium (LEU). Er wordt al minimaal 25 jaar gepraat over de conversie naar LEU. Onder druk van de VS is de brandstof in de HFR eindelijk in 2006 laagverrijkt geworden. Nu, weer 10 jaar later, gaan ook de targets die gebruikt worden voor de productie van Molybdeen over op laag verrijkt. Dat ‘laagverrijkt’ uranium is altijd nog net onder de 20% verrijkt; ongeveer vier keer zo hoog als in een kerncentrale. NRG kan dat verrijkt uranium niet bij Urenco kopen bijvoorbeeld, die heeft geen vergunning uranium zo hoog te verrijken.

Twee weken gaven de Amerikanen voor het eerst de exportvergunning aan NRG voor laag verrijkt uranium voor targets. Daardoor was het al duidelijk dat –eindelijk- de NRG zo ver was. Het duurt overigens nog wel even voor de omschakeling een feit is: eind 2017 wordt verwacht. Ook dat is veel later dan afgesproken.