Binnenkort: HFR eindelijk helemaal op laagverrijkt uranium

Vanaf 24 december 2015 tot en met 3 februari 2016 ligt de milieueffectrapportage (m.e.r) van de NRG voor het vervangen van hoog verrijkt uranium door laag verrijkt uranium (LEU) in de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF) ter inzage. NRG produceert grondstoffen voor medische isotopen en “verricht nucleair onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid.” Iedereen kan tot en met 3 februari een zienswijze indienen.

Wereldwijd wordt in het kader van non-proliferatie hoog verrijkt uranium (HEU vervangen door laagverrijkt uranium (LEU). Er wordt al minimaal 25 jaar gepraat over de conversie naar LEU. Onder druk van de VS is de brandstof in de HFR eindelijk in 2006 laagverrijkt geworden. Nu, weer 10 jaar later, gaan ook de targets die gebruikt worden voor de productie van Molybdeen over op laag verrijkt. Dat ‘laagverrijkt’ uranium is altijd nog net onder de 20% verrijkt; ongeveer vier keer zo hoog als in een kerncentrale. NRG kan dat verrijkt uranium niet bij Urenco kopen bijvoorbeeld, die heeft geen vergunning uranium zo hoog te verrijken.

Twee weken gaven de Amerikanen voor het eerst de exportvergunning aan NRG voor laag verrijkt uranium voor targets. Daardoor was het al duidelijk dat –eindelijk- de NRG zo ver was. Het duurt overigens nog wel even voor de omschakeling een feit is: eind 2017 wordt verwacht. Ook dat is veel later dan afgesproken.

Dit bericht werd geplaatst in HFR, Medische isotopen, Proliferatie op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 26 januari 2018: HFR op laagverrijkt uranium: veel meer radioactief afval

  Gedwongen, want zelf nooit gewild, en veel te laat, maar NRG probeert nu goeie sier te maken met de omschakeling naar laag verrijkt uranium in de HFR, die nu blijkbaar voltooid is. Vervolgens is NRG onzorgvuldig in haar persbericht over de afspraak en vergeet te melden dat door het gebruik van lager verrijkt uranium, de […]


 • 24 maart 2021: Spinwatch: “Geen hoogverrijkt uranium meer in Petten”

  Vorige week meldde NRG dat de HFR geen hoogverrijkt uranium meer gebruikt. Voortaan wordt molybdeen, een medisch isotoop, in Petten alleen nog maar gemaakt uit laagverrijkt uranium. Klinkt bekend? Dat klopt. Kernreactor exploitant NRG meldde dat namelijk al in 2018. Begin vorig jaar kwam Laka er alleen achter dat er nog steeds kernwapen-gevaarlijk hoogverrijkt uranium […]


 • 15 januari 2021: Pallas pas in 2028; HFR tot 2030 in bedrijf; áls er geld komt

  Gisteravond, 14 januari, werd in de gemeenteraad van Schagen het ontwerp van de Pallasgebouwen gepresenteerd. Het leek een beetje of de boodschap van de minister, vorige maand (’geen geld’) aan het gezelschap was voorbij gegaan. En passant werd wel bevestigd wat velen al vermoedden: Pallas komt in ieder geval niet in 2025 in bedrijf. Áls […]


 • 18 januari 2019: NRG onderzoekt langer openhouden van de HFR

  NRG onderzoekt de mogelijkheid om de uit 1960 stammende Hoge Flux Reactor (HFR) 10 jaar langer in bedrijf te houden. De levensduur van de HFR was eerder vastgesteld tot 2015 maar met €82 miljoen aan investeringen mocht de kernreactor in 2014 tot 2025 in bedrijf blijven. Nu wordt daar wellicht nog eens 10 jaar aan […]


 • 10 januari 2019: Medische isotopen: Winst voor Novartis, kosten voor de maatschappij

  Novartis heeft de prijs van een in Rotterdam ontwikkeld kankermedicijn verzesvoudigd. De grondstof voor het medicijn, een isotoop van Lutetium, wordt in Petten geproduceerd in de met miljoensubsidies overeind gehouden Hoge Flux Reactor. Voor de geplande opvolger van die HFR, de Pallasreactor, kunnen tot op heden geen private financiers worden gevonden. Daarom hebben minister Bruins […]