De PvdA en de locatie Eemshaven

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)De PvdA in de provincie Groningen ging twee weken geleden in de aanval tegen de Eemshaven als locatie voor een kerncentrale: schrap de Eemshaven uit het Structuurplan ElektriciteitsVoorziening (SEV) als mogelijke locatie. Er werd ook meegedeeld dat er vragen waren gesteld aan minister Kamp: “Onze Kamerleden hebben de minister nu gevraagd om te bevestigen dat de Eemshaven ongeschikt is als vestigingsplaats voor een kerncentrale en deze definitief te schrappen bij de herziening van het SEV III”. Toen we er over schreven waren die vragen echter nog niet gesteld. Een week bellen later is het nog steeds onduidelijk. Of toch ook weer niet?
Ik heb nagevraagd of de vragen gesteld zijn, maar we horen ook niets uit Den Haag hierover”, aldus de woordvoerster van de PvdA Groningen. “Een misverstand, ik zal uitzoeken of de vragen zijn gesteld, maar ik weet niet of dat nog voor de verkiezingen lukt”, aldus de PvdA-fractiemedewerker in Den Haag. Het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer laat weten dat er daarover tot op heden geen vragen zijn gesteld.

Update:
De vragen van de PvdA zijn dan toch nog gesteld. Na enige druk op 20 maart, 2 dagen na de verkiezingen. Eemshaven is niet geschikt wegens de kans op aardbevingen, en of de minister “bereid [is] de Eemshaven bij de eerstvolgende evaluatie te schrappen uit het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)?”