Druk effectief: Scheurtjesrapport door EPZ gepubliceerd

Om een einde te maken aan de “voortdurende vragen” heeft EPZ vorige week eindelijk het zgn. scheurtjesrapport openbaar gemaakt. De druk die we de laatste maanden hebben opgebouwd heeft succes gehad: De Tweede Kamer en de provincie Noord-Brabant die om het rapport vroegen, een minister die er steeds meer problemen mee kreeg, een actualiteitenrubriek die er mee bezig was, ons handhavingsverzoek bij de Raad van State en bijna 500 mensen die de petitie hebben ondertekend hebben EZ en EPZ doen besluiten eieren voor hun geld te kiezen en het scheurtjesonderzoek te publiceren.

Voor het eerst geeft Kamp klip en klaar toe dat het scheurtjesrapport nooit in zijn bezit is geweest. Het gedraai van de minister en zijn geleur met niet ter zake doende publicaties beschadigde zijn geloofwaardigheid en dat van de toezichthouder. Toen coalitiepartij PvdA ook lastige vragen ging stellen, publiceerde EPZ als een duveltje uit een doosje alsnog het gewraakte inspectierapport. Daarmee haalde EPZ voor de minister de lont uit het kruitvat. Tot zover de professionele afstand tussen de toezichthouder en de kerncentrale.

De PvdA had aanvullende Kamervragen gesteld naar aanleiding van onbevredigende antwoorden van Kamp op eerdere vragen. In het antwoord van de minister op de nieuwe Kamervragen van de PvdA meldt hij in een voetnoot dat EPZ het rapport online heeft staan. EPZ bleek het scheurtjesonderzoek vorige week stilletjes op haar website te hebben gezet.

EPZ schrijft in haar voorwoord bij het scheurtjesonderzoek verongelijkt dat ze een einde wil aan de discussie over het reactorvat. De inleiding van EPZ leest als die van een kind dat voor Sesamstraat naar bed moet. De boodschap van de kerncentrale-uitbater: ‘Vertrouw ons nu maar’. Vertrouwen verdien je, bijvoorbeeld met transparantie, niet met geheimzinnigheid en achterdocht.

We zijn het scheurtjesrapport aan het bestuderen en laten het nog beoordelen door derden, maar de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er niet of nauwelijks laminaire scheurtjes in het onderzocht gedeelte van het reactorvat zijn gevonden. Er zijn wel een aantal zogenaamde 'indicaties' gevonden. We hebben over het onderzoek en de resultaten ervan nog een aantal vragen die we aan EPZ en de toezichthouder ANVS zullen stellen.

Heel in het kort zijn dit de belangrijkste vragen:

  1. Zijn inspectieresultaten van de ruwe delen van het reactorvat betrouwbaar? In 2012 werd nog gezegd dat alleen inspectie van gladde delen van het reactorvat betrouwbare resultaten zou opleveren;
  2. Zitten de gevonden scheurtjes in de lasnaden of in de reactorvatwand?
  3. Kan EPZ meer duidelijkheid geven over de gevonden indicaties?
  4. Waarom zijn de grenswaarden uit Plan van Aanpak verdwenen? Kan in de toekomst transparanter worden gecommuniceerd?

Lees de vragen met hun toelichting in de bijlage.

In overleg met onze advocaat hebben we besloten ons handhavingsverzoek bij de Raad van State in te trekken. Hoewel het strikt gezien om iets anders ging denken we niet dat het nog zin heeft om dat door te zetten nu het rapport gepubliceerd is. Natuurlijk wordt nu ook de petitie met de eis tot openbaarmaking van het rapport stopgezet.