ECN: opruimen kernafval duur; extra bijdrage Rijk

ECN-NRG-logoMinister Kamp verhoogd de bijdrage van het Rijk voor ECN eenmalig met 2,5 miljoen euro. Hoewel de minister in een brief aan de Kamer zegt dat de bijdrage niet noodzakelijk is door tekorten ontstaan door “de nucleaire activiteiten van ECN-dochter NRG en het nucleaire afval, maar om de onderdelen die onderzoek naar duurzame energie uitvoeren.” Maar in de volgende alinea staat: “ECN is niet in staat het voorziene tekort bij ECN Duurzaam komend jaar zelfstandig op te vangen vanwege een te lage eigenvermogenspositie. Het eigen vermogen is nagenoeg uitgeput als een gevolg van de problematiek bij ECN-dochter NRG en de kosten van het opruimen van het historische nucleaire afval.

Tsja, dat lijkt er toch op dat het wél komt door de nucleaire activiteiten van dochter NRG en het steeds duurder uitvallende opruimen van het nucleaire afval.

Zonder de bijdrage van het Rijk krijgt ECN volgend jaar de begroting niet rond. En “een niet-sluitende begroting voor ECN Duurzaam over 2016 raakt op zijn beurt ook weer aan de financiële positie van NRG, die daardoor negatief wordt beïnvloed.” Lekker zo’n nucleaire sector die de duurzame poot van ECN in gevaar brengt. En precies wat we bedoelen met de petitie 'Geen subsidie radioactief afval'