Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de Maasvlakte-1. Dit waarborgingsbeleid dateert al uit 1977 en bepaalt dat op bepaalde locaties geen planologische beslissingen genomen mogen worden die de mogelijke komst van een kerncentrale belemmeren. In het begin waren dat 12 locaties, nu nog 3.

Kamp schrijft: “De opvatting dat het aardbevingsrisico in de provincie Groningen de Eemshaven ongeschikt maakt als vestigingsplaats voor een kerncentrale vind ik te voorbarig.
Hij geeft wel toe dat naar het aardbevingsrisico is gekeken bij de keuze van mogelijke locaties. "De locatie Eemshaven scoorde op dit punt in het onderzoek destijds iets minder gunstig dan de andere twee locaties. De andere twee locaties scoorden op andere criteria relatief minder gunstig", schrijft de minister.

Locaties voor (grote) elektriciteitscentrales wordt geregeld in het SEV: het Structuurschema ElektriciteitsVoorziening. Volgend jaar (2016) is er een evaluatie van het lopende SEV III. “Hierbij zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de aardbevingen en de bevingsrisico’s in de regio Groningen in relatie tot het waarborgingsbeleid van SEV III opnieuw bestudeerd worden”, aldus de minister. In 2013 was er ook al een evaluatie van het Structuurschema dat een looptijd (‘horizon’) heeft tot 2020.

Laka is fel tegen dit waarborgingsbeleid en vindt het ongehoord dat gemeentes en provincies al bijna 40 jaar belemmerd worden in het ontwikkelen van bepaalde locaties. Ook provincies Zuid-Holland en Groningen zijn tegen, maar hebben er niets over te zeggen. Provinciale Staten van Zeeland heeft in februari 2012 een motie van de SP waarin om opheffing van het waarborgingsbeleid werd gevraagd niet aan genomen: alleen PvdA, GroenLinks en D'66 stemden voor de SP-motie.