Petitie: Geen subsidie voor kernafval!

30 april [2015] werd bekend dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor de ontmanteling van kerncentrale Dodewaard.

Genoeg geld voor eindberging?Ook de Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van Nederlands kernafval moeten betalen. Tekorten van dat fonds werden ieder jaar door de Covra uit eigen middelen aangevuld, maar de kernafval-verwerker heeft daar te weinig geld voor gereserveerd. Milieuorganisaties zijn nu bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder.

Stichting Laka lanceert vandaag een petitie:

De petitie is gesloten

"De vervuiler betaalt" geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Geen subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.

ACHTERGROND
Het duurt minstens honderdduizend jaar voordat radioactiviteit van kernafval tot een acceptabel niveau is afgenomen. De regering wil kernafval daarom opslaan in een zogenaamde 'eindberging'. Dat zou een locatie moeten worden die hermetisch van de biosfeer kan worden afgesloten en waarvan moet vaststaan dat het radioactieve afval gedurende de millennia dat het gevaarlijke straalt, geen schade aan kan richten.

Voordat die eindberging wordt ingericht is besloten het kernafval – in tegenstelling tot in veel andere landen – in Nederland voor honderd jaar “tijdelijk” bovengronds op te slaan. Deze opslag is bij de Covra, pal naast kerncentrale Borssele in Zeeland.

De inrichting van de Nederlandse eindberging is door de overheid onder andere om financiële redenen honderd jaar uitgesteld: Er werd in 2002 een fonds opgericht met daarin afdrachten van producenten van kernafval. Met 128 jaar rente-op-rente zou dat fonds voldoende groeien zodat de eindberging omstreeks het jaar 2130 zou kunnen worden betaald. Althans, zo was het plan in 2002.

Het fonds moet namelijk jaarlijks 4,3% rente halen om in het jaar 2130 de geschatte kosten voor de eindberging te kunnen betalen. Het Rijk sprak met de Covra af dat als die rente niet zou worden gehaald de Covra het tekort zelf moet aanvullen. Om te zorgen dat het Waarborgfonds op koers bleef, leed de Covra in 2013 bijvoorbeeld een verlies van €2,9 miljoen. De Covra heeft te weinig geld om de komende 115 jaar de rente uit eigen zak te blijven betalen Nog geen vijftien jaar na de start staat het fonds wat bedoeld was om 125 jaar te groeien al op omvallen.

Samen met minister Dijsselbloem bekijkt de Covra nu hoe dit tekort kan worden opgelost. Dit is des te dringender omdat de rente op staatsobligaties historisch laag is, de inflatie toe neemt en de Covra al verlies lijdt. Producenten van kernafval waren tot op heden gevrijwaard van onverwachte kostenstijgingen en waarschijnlijk zien de minister en de Covra daarom maar één optie om het tekort aan te vullen: de Rijksoverheid. Subsidie dus.

Vandaar de petitie. Subsidie voor kernafval moet, volgens de opstellers van de petitie, ten alle tijden worden voorkomen. De rekening voor de eindberging van kernafval moet volgens het principe dat de vervuiler betaalt, worden neergelegd bij diegenen die het kernafval hebben geproduceerd.

CONTEXT

  • 30 april 2015 werd bekend dat er kerncentrale Dodewaard te weinig geld heeft gereserveerd om de ontmanteling van de kerncentrale in 2045 mee te kunnen financieren;
  • Minister Kamp van Economische Zaken publiceert binnenkort het Nationaal Programma Eindberging, waarin hij in opdracht van Europa het Nederlandse beleid voor radioactief afval op een rijtje zet;
  • Stichting Laka heeft samen met 34 particulieren bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de uitbreiding van de opslag van radioactief afval bij de Covra. Het beroep wordt dinsdag 8 september 2015 inhoudelijk behandeld. Onder andere de ondeugdelijke financiering van de eindberging komt in de procedure aan bod.