HFR weer opgestart

hfr-dichtkleinAfgelopen woensdag, 2 december, is de hoge flux reactor in Petten weer opgestart. De reactor lag stil sinds 16 september toen een afwijking in een regelstaaf werd geconstateerd. NRG deelt in een bericht mee dat de nucleaire autoriteit ANVS na bestudering van de ‘safety-case’ een verklaring van geen-bezwaar tegen de herstart heeft afgegeven. In dit geval onderbouwt de safety-case “een nieuwe procedure rondom de assemblage, in gebruik name en gebruiksduur van de regelstaaf.” Toch houdt NRG vol dat de geconstateerde speling van de regelstaaf geen invloed heeft gehad op “de functionaliteit van de regelstaaf en op de reactorveiligheid.”

Overigens is er nog steeds geen financieel jaarverslag van NRG over 2014. Dat zal wel weer net als het jaarverslag over 2013 –dat in januari 2015 gepubliceerd werd- in januari komen, net voor de (juridische) deadline.