Kan kernenergie het klimaatprobleem oplossen?

siteon0In Parijs wordt tussen 30 november en 13 december geprobeerd om nieuwe afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Landen als China, Engeland, Jordanië, Argentinië, Turkije, Niger, de Verenigde Arabische Emiraten en India vragen de Verenigde Naties kernenergie te aanvaarden als onderdeel van de oplossing voor het klimaatprobleem (“a rubber-stamp of approval”) Op die manier wordt de deur voor financiering uit publieke middelen weer wagenwijd opengezet.
Hoe serieus is de maximale bijdrage van kernenergie aan het tegengaan van klimaatverandering? In een nieuw rapport in opdracht van Wise en de Greens in European parliament en geschreven door Prof. Storm van Leeuwen, CEEDATA, getiteld ‘Can nuclear power slow down climate change’, wordt een grondige analyse gemaakt van de mogelijkheden. Hierbij is niet gekeken naar alle mogelijke bezwaren tegen kernenergie maar is uitgerekend hoe groot de bijdrage zou kunnen zijn als we kernenergie accepteren.

De belangrijkste bevindingen op een rij:

• Kernenergie draagt momenteel – uitgaande van de theoretische modellen zoals de IEA en bijvoorbeeld BP hanteren - voor 4,6% bij aan de wereldwijde energievoorziening. In werkelijkheid is dit maar ongeveer 1,6%.

• 61% van de totale uitstoot van broeikasgassen bestaat uit CO2. Hier kan kernenergie een rol spelen. De bijdrage van kernenergie aan het beperken van de uitstoot is nu dus – weer aldus bv. de IEA – maximaal 2.8%. Uitgaande van de werkelijke situatie is die ongeveer 1%. En dan wordt aangenomen dat kernenergie zelf geen broeikasgassen uitstoot.

• De gemiddelde CO2-uitstoot per kWh kernenergie is nu ongeveer 66 gram per kWh (288 <->. 1,4 gr CO2 / kWh) (3). Een recente uitgebreide studie van CEEDATA berekent een bijdrage van tussen de 88-146 gr. CO2 / kWh.

• 'Nieuwe' concepten voor kernenergie (zoals Thorium reactoren, snelle kweekreactoren, uranium/plutonium recycling) bieden geen soelaas - ze hebben een negatieve energiebalans.

• De toekomstige mogelijke rol van kernenergie in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen is om de volgende redenen uiterst beperkt.
- In het 'hoge groei’ scenario van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, dat vergelijkbaar is met het 'lage groei’ scenario van de nucleaire industrie (World Nuclear Association) groeit de bijdrage van kernenergie in de energievoorziening tot ~1000 GWe in 2050, een verdrievoudiging ten opzichte van nu. Afhankelijk van de veronderstelde groei voor het totale wereldwijde energieverbruik zal het aandeel van kernenergie in de mitigatie (in 2050) dan tussen 0,7% en 1,4% zijn. En dis is alweer uitgaande van de stelling dat kernenergie zelf niet bijdraagt aan het broeikaseffect.
- De huidige mondiale capaciteit voor het bouwen van kerncentrales (3-4 GWe / jaar) is nog niet eens voldoende om de sluiting van bestaande reactoren te compenseren. Het bouwen van zes tot acht maal zo veel nieuwe kerncentrales per jaar – nodig om bovenstaande gemiddelde bijdrage van 1% te realiseren - vereist de bouw van 25 GWE / jaar.
- Het Uranium raakt op. De nu bekende voorraden die voor een prijs tot 130 dollar / kg U gewonnen kan worden bedraagt 5,9 Tg. (8) De voor de beschreven scenario’s benodigde hoeveelheid uranium bedraagt tussen de 9,3 en 19,3 Tg.
- Ergens vóór het jaar 2050 – als alle rijkere ertsen zijn gebruikt – zal het meer energie kosten om 1 kg. Uranium te winnen dan het oplevert aan energie. Dit is de zogenaamde “energy-cliff".
- En dan stap je in de CO2-val. De specifiek aan kernenergie gerelateerde uitstoot van broeikasgassen zal toenemen met de tijd; als het gemiddelde ertsgehalte dat ingezet wordt als brandstof daalt naar ~200 ppm, zal kernenergie meer CO2 uitstoten bij de opwekking van elektriciteit dan wanneer die met fossiele brandstoffen zou worden opgewekt.

Bovenstaande is ontleend aan het nieuwe rapport geschreven door Prof. Storm van Leeuwen, CEEDATA: “Can Nuclear power slow down climate change, an analysis of nuclear greenhouse gas emissions”. Ook de (eveneens Engelstalige) samenvatting is beschikbaar.

Dit bericht werd geplaatst in Broeikasgas & CO₂-uitstoot, Publicatie op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 2 december 2020: KIVI: CO₂-vrij energiesysteem in 2050 zonder kernenergie haalbaar en betaalbaar

  Gisteren, 1 december, op het Jaarcongres van het Koninklijk instituut van ingenieurs (KIVI) werd een  middag gewijd aan wind op zee en aan wat er nodig is om in 2050 om een CO₂-vrije energiesysteem te hebben. Het KIVI-rapport ‘Design of a Dutch carbon-free energy system’ laat zien dat dat haalbaar én betaalbaar is. En zonder […]


 • 21 januari 2019: Damveld: Taebi vertelt verkeerd verhaal over kernenergie

  In het december/januari nummer van Down to Earth, het blad van Milieudefensie, staat het artikel "Behnam Taebi: “Kernenergie is kiezen tussen kwaden”". Hierin wordt de techniekfilosoof Behnam Taebi geïntroduceerd als iemand die een neutrale positie inneemt in het debat over kernenergie. Dat is onterecht, stelt publicist Herman Damveld in een reactie. En daarnaast is er […]


 • 1 december 2009: EU kan klimaatambities makkelijk verhogen

  De Europese Unie kan haar inzet in de klimaatonderhandelingen verdubbelen tot 40 procent reductie van broeikasgassen in 2020. Dat blijkt uit "Europe's share of the Climate Challenge: Domestic Actions and international obligations to protect the planet", een scenariostudie uitgevoerd door het Stockholm Environmental Institute in opdracht van Friends of the Earth Europe. De studie laat […]


 • 23 juli 2007: Potentieel energie-maatregelen

  Het rapport: "Verkenning potentieel en kosten voor klimaat en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig" is uit. Door ECN en MNP is een ruwe verkenning gedaan naar het potentieel en kosten van technische en gedragsmaatregelen die genomen kunnen worden om de doelstellingen van de Regering op het gebied van energie- en klimaatbeleid te realiseren. De onderzochte […]


 • 3 december 2021: Online: 5000 posters uit de wereldwijde antikernenergiebeweging

  Laka lanceert een database met bijna 5000 affiches uit de wereldwijde beweging tegen kernenergie. De database is een onderdeel van Laka’s ‘special collections’ – strijdcultuur van de internationale antikernenergiebeweging – die verder bestaat uit onder andere muziek en strips (graphic novels). Naast het voeren van campagnes tegen de pro-kernenergie opleving in Nederland heeft Laka ook […]


 • 27 oktober 2021: Zaterdag 6 november: Klimaatmars Amsterdam

  Time is running out! Studie na studie laat zien dat de maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan onvoldoende zijn. Op de COP26 in Glasgow begin november moet het gebeuren; laatste kans. Dat zei men over Parijs in 2015 ook. En de afspraken die daar gemaakt zijn blijken alleen maar een stuk […]