Nationaal kernafval programma meteen achterhaald

KernafvalWoensdagochtend publiceert het Kabinet het Nationaal Programma Radioactief Afval. In dit Programma wordt het Nederlandse kernafvalbeleid uiteengezet. Het uitgangspunt van het Nederlandse beleid is dat het Kabinet 100 jaar wacht voordat ze een eindberging voor langlevend kernafval gaat inrichten.
Over drie weken doet de Raad van State uitspraak in een zaak waar op grond van Europese regelgeving juist deze honderdjarige wachtperiode onder de loep wordt genomen. De kans is groot dat de Raad van State het Nederlandse “afwachtbeleid” op grond van de Europese regelgeving naar de prullenbak verwijst.
Daarmee is het Nationaal Programma Kernafval over drie weken volledig achterhaald.

In de nacht van dinsdag op woensdag publiceert het Kabinet het “Nationaal Programma Radioactief Afval”. Uitgangspunt van het Nationaal Programma is dat Nederland minstens 100 jaar wil wachten met de eindberging van langlevend hoogradioactief afval. Echter, om te voorkomen dat toekomstige generaties onnodige worden opgezadeld met hedendaags kernafval, heeft de Europese Commissie dit soort “afwachtbeleid” voor de eindberging van kernafval in 2011 juist verboden. [Europees Commissaris CañeteThe new Radioactive Waste Directive which Member States had to implement by August 2013, has now set a binding legal framework requiring Members States to move away from "wait and see" policies.”]

Momenteel buigt de Raad van State zich over de uitbreiding van kernafvalopslag bij de COVRA te Vlissingen.

Daniël Meijers, medewerker van Stichting Laka: “Op grond van het Europese verbod verwachtten wij dat de Raad van State een streep zet door de uitbreiding van de COVRA, omdat het Kabinet bij de uitbreiding uitging van verboden afwachtbeleid.”

Net als andere Europese landen heeft Nederland zich in 2013 in Europees verband verplicht om tastbaar werk te maken van het inrichten van een kernafval eindberging. In Finland zal in 2020 een eindberging operationeel zijn en volgens het Nationales Entsorgungsprogramm komt in Duitsland de eindopslag in 2022 (laag radioactief afval) – 2050 (hoogradioactief afval) in bedrijf.

Meijers: “Nederland voldoet met het beleid, uiteengezet in het Nationaal Programma Radioactief Afval, om pas in het jaar 2130 een eindberging in te richten, niet aan haar Europese verplichting om toekomstige generaties te behoeden voor zorgen om hoog radioactief radioactief afval

Met het verwachtte verbod op de uitbreiding van de kernafvalopslag bij de COVRA zet de Raad van State een streep door het huidige Nederlandse Kernafvalbeleid zoals dat is opgeschreven in het Nationaal Programma. Nederland wordt daarmee verplicht om op korte termijn een betere oplossing te vinden voor de eindberging van het langlevende kernafval.

Volgens Laka begint die oplossing allereerst bij het staken van de productie van kernafval met kernreactoren.

Op de website van Stichting Laka (www.laka.org) komt na publicatie van het Nationaal Programma een model-zienswijze te staan, waarmee burgers het Kabinet kunnen verzoeken het Nationaal programma te herzien en verantwoordelijkheid te nemen voor het in Nederland geproduceerde kernafval.