Nogmaals Kamp over Thorium

neem een molenMet het onderwerp: “Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015” kwam er een brief van minister Kamp (EZ) over o.a. de moties en toezeggingen over energiebeleid. Daarin toch nog wel wat interessants, zo zegt Kamp nog een keer expliciet dat Nederland “verder de aanpak van de Commissie om in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma ruimte te bieden aan koolstofarme technologieën als CCS en nucleaire energie” steunt. Want, zo zegt Kamp: “conventionele energiebronnen, waaronder nucleaire energie, blijven nog lang relevant in de energiemix van veel Europese lidstaten op weg naar 2050.”

De term 'koolstofarme technologieën' wordt steeds meer en ook bewust gebruikt in plaats van hernieuwbare of duurzame energie. Onder ‘low carbon technology’ wordt namelijk ook kernenergie gerekend. De hoop voor de nucleaire industrie is dat de term duurzaam helemaal vervangen wordt door ‘low carbon’ en dan kernenergie als oplossing voor het broeikaseffect en klimaatverandering onder de subsidie regels daarvoor gaat vallen. Tot nu toe ijdele hoop.

Verder gaat het (voor ons) interessante deel van Kamp’s brief vooral over thorium: hij benoemt nog weer een keer de voor- en nadelen van thorium en concluderend “Al met al zie ik op de korte termijn geen mogelijkheden om thorium in te zetten voor energieproductie.” Maar hij zegt wel dat er “verder onderzoek naar thorium moet plaatsvinden.” Een belangrijke stap, vindt Kamp, is de start op 1 augustus a.s. van het SAMOFAR-project (Safety Assessment of the Molten Salt Fast Reactor). “Dit vierjarige Europese project heeft subsidie gekregen onder het Horizon 2020 Euratom-programma en heeft tot doel om een theoretische reactor te ontwikkelen, als opmaat naar een demonstratiereactor, waarin de veiligheidsaspecten goed worden onderzocht. De Technische Universiteit Delft is coördinator van dit project en werkt daarbij samen met tien andere kennisinstellingen en industriële partijen uit Frankrijk, Italië, Duitsland, Zwitserland en Mexico. De Hoge Flux Reactor in Petten zal in dit project worden benut voor het uitvoeren van stralingsexperimenten.“