Petitie: Maak scheurtjesonderzoek reactorvat Borssele openbaar!

Laka naar de Raad van State om scheurtjesonderzoek
In 2013 is kerncentrale Borssele op scheurtjes onderzocht. Aanleiding waren de duizenden scheurtjes gevonden in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. Minister Kamp heeft na het onderzoek de Tweede Kamer gemeld dat de wand van Borssele “het in België gevonden verschijnsel” niet vertoond. Tot op heden houden minister Kamp en EPZ (eigenaar van kerncentrale Borssele), het eindrapport van het scheurtjesonderzoek echter geheim. Niemand mag weten hoeveel scheurtjes er precies in de reactorvatwand van de kerncentrale zitten.
Wij eisen nu dat het onderzoek naar scheurtjes in het reactorvat van kerncentrale Borssele openbaar gemaakt worden!

reactorvat-onderzoek
Update 13 april
: EPZ heeft onder grote druk op 8 april het scheurtjesonderzoek vrijgegeven. De petitie was daarmee een doorslaand succes! Dank voor het meedoen!

Volgens de Belgische nucleaire toezichthouder FANC zijn de duizenden scheurtjes die in Doel-3 en Tihange-2 zijn gevonden “mogelijk een wereldwijd probleem voor de hele nucleaire sector. De oplossing is om bij alle 430 kerncentrales wereldwijd, nauwkeurige inspecties uit te voeren”.

In 2013 is veertig procent van de reactor van Borssele onderzocht. Alhoewel het natuurlijk beter was geweest als de hele reactorwand was onderzocht op scheurtjes, is 40% beter dan niets. Alleen hadden na dat onderzoek dan natuurlijk wel de onderzoeksresultaten bekend moeten worden gemaakt. En dat is niet gebeurd. Althans, niet de feitelijke resultaten. Minister Kamp heeft alleen in de politiek veilige bewoording die we van hem kennen gemeld dat er geen “rapporteerbare indicaties” of “het in België gevonden verschijnsel” zijn gevonden.

In België is naar aanleiding van de gevonden scheurtjes onderzocht hoe veilig staal van oude kernreactoren is als er scheurtjes in zitten. De resultaten van dat onderzoek kwamen totaal niet overeen met wat de onderzoekers hadden verwacht. Nu, drie jaar na het vinden van de Belgische scheurtjes, is nog steeds niet duidelijk of de aangetaste reactorvaten wel veilig zijn. De Belgische kerncentrales Doel-3 en Tihange-2 liggen dan ook stil.

En Borssele?
Voor Borssele is het ook de vraag of het reactorvat aangetast en betrouwbaar is. Minister Kamp zei dat het “in België gevonden verschijnsel” niet in Borssele is aangetroffen. Maar in België ging het om (tien)duizenden scheuren. Hoe veilig is Borssele eigenlijk als er bijvoorbeeld honderd haarscheuren in zitten? Dát is dus niet Kamp’s “in België gevonden verschijnsel”, maar hij, en EPZ, houden hun kaken stijf op elkaar over hoeveel scheurtjes er wel zijn gevonden.

Kamp meldde verder dat er geen “rapporteerbare indicaties” waren gevonden. Maar als je weet dat in België een groot deel van de indicaties (‘scheurtjes’) onder de indicatiegrens zaten, en dat de rapporteerbare indicatiegrootte bij het onderzoek in Borssele ook in nevelen gehuld is, dan weet je dus precies niets. Terwijl de Belgische toezichthouder in februari nog waarschuwde voor het risico van zulke scheurtjes.

Daarom eisen wij nu openbaarmaking van rapport NRG-UT-P23278-13-27. Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar scheurtjes in het reactorvat van kerncentrale Borssele.

Laka heeft dit rapport reeds ge-WOB’t, maar we kregen het niet omdat het “niet onder het ministerie” aanwezig is. Laka is daarop een handhavingprocedure begonnen omdat wij denken dat Minister Kamp rapport NRG-UT-P23278-13-27 nooit heeft gezien, terwijl hij dit wel had moeten zien, volgens de vergunning van kerncentrale Borssele. Laka stapt naar de Raad van State om handhaving van deze vergunningvoorwaarde te eisen. Een kerncentrale gedoog je niet.

Keer op keer blijkt dat de overheid en toezichthouders zich veel te laks opstellen tegenover de industrie. Ook uit het recentelijk verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gevolgen van gaswinning in Groningen blijkt dat de toezichthouder niet de belangen van de inwoners van Groningen belangrijk vond, maar vooral oog had voor de belangen van Shell en Exxon.

Met de petitie, waarin we EPZ en van het Ministerie van Economische oproepen om rapport NRG-UT-P23278-13-27 openbaar te maken, laten we de Raad van State zien dat met Laka vele mensen zich ernstig zorgen maken om de veiligheid van de 42 jaar oude kerncentrale.

We stoppen niet voordat we precies weten hoeveel scheurtjes er in het reactorvat van kerncentrale Borssele zitten. We laten ons niet met het “gaat u maar rustig slapen” van Minister Kamp in het riet sturen.

Lees meer achtergrond hier.

Stichting Laka streeft naar een duurzame energievoorziening waarin voor kernenergie geen plaats is. We doen dat door analyseren, informeren en activeren.
Laka is, om haar werk te kunnen blijven doen, helemaal afhankelijk van giften. Steun ons.