Petten: Afvoer radioactief afval weer vijf jaar vertraagd

pluggenloodsWe zeiden het bijna een jaar geleden al, de afvoer van het historisch radioactief afval op het ECN/NRG terrein in Petten duurt veel langer dan verwacht. Door NRG is dat tot nu toe steeds ontkent, zoals ook op een informatiebijeenkomst over het historisch afval op 18 december vorig jaar, toen er door ons naar gevraagd werd.
Maar nu, uit antwoorden (op vraag 273) van de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen, komt de bevestiging. Het afvoeren van het radioactief afval is vertraagd en niet zo maar een beetje: het afvoeren zou op 31 december 2017 moeten zijn gerealiseerd. Vorig jaar meldden we dat er van uit gegaan werd dat het niet voor 2020 zou zijn gebeurd. Maar nu geeft NRG “in de plannen een verwachte einddatum voor het afvoeren van het historisch afval van 31 december 2022 aan.” Dus een vertraging van vijf jaar!

Sinds de ingebruikname van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten in 1961 is radioactief afval gevormd. Het afval ligt opgeslagen in een grote betonnen bak met speciale buizen in de Waste Storage Facility (ook wel de pluggenloods genoemd). Het zijn in totaal ongeveer 1700 (35 liter) vaatjes historisch afval. De vaatjes bevatten diverse soorten radioactief afval zoals restanten van bestralingsexperimenten uit de HFR, gereedschap, instrumenten, doeken, papier. Het radioactief afval moet gescheiden worden aangeleverd bij Covra. Veel meer over de problemen met het historisch afval lees je hier.

Er is een lopende vergunning waar in gesteld wordt dat het afval in 2017 afgevoerd moet zijn. Dat is al een keer uitgesteld omdat NRG meer tijd nodig had; eerst was het namelijk 2016. Dat dat niet gehaald werd is op zich al een schande, want vanaf begin jaren 90 (!) was duidelijk dat het radioactief afval afgevoerd moet worden. En vanaf het gereed komen van het HABOG bij de Covra in 2003 was er ook de praktische mogelijkheid. ECN/NRG is altijd (zeker hierover) zeer coulant behandelt. En het Rijk heeft er al 65 miljoen euro ingestoken.

Het vreemde is dat in de aanpassingen van de Kernenergiewetvergunning voor de afvoer -eerder dit jaar – niet is gepraat over de uiteindelijke afvoer termijn. Terwijl het toch al lang bekend moet zijn geweest. Nu moet er -waarschijnlijk later dit jaar- (opnieuw) een wijziging van de Kernenergiewetvergunning komen. Al moet de nucleaire autoriteit ANVS het geactualiseerde projectplan nog wel goedkeuren.