Radioactief afval: ‘uitdagingen’ worden maar niet opgelost

KernafvalDe Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu) Schultz van Haegen heeft een brief naar de Kamer gestuurd met een kort verslagje van de (niet openbare) discussie bij het aanbieden van het verslag over het Nederlandse kernafvalbeleid. Daaruit en door te vergelijken met eerdere rapporten blijkt dat dezelfde problemen steeds opnieuw gesignaleerd worden en maar niet opgelost worden.
Van 11 tot 22 mei 2015 heeft in Wenen de vijfde toetsingsconferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van Bestraalde Splijtstof en inzake de Veiligheid van het Beheer van Radioactief Afval (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management) plaatsgevonden.

De toetsingsconferentie, die één keer in de drie jaar plaatsvindt, heeft het karakter van een peer review. Op grond van de ingediende nationale rapporten en de ter plekke gehouden presentaties daarover in landengroepen worden de maatregelen, ter nakoming van verplichtingen van de Joint Convention, tegen het licht gehouden. De conferentie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de overheid, zoals vergunningverleners en toezichthouders, en vertegenwoordigers van relevante nucleaire installaties.

Dat die beoordelingen juist doordat het een peer review is (een ‘beoordeling door gelijken’) niet altijd even kritisch zijn blijkt: zo wordt de “vernieuwende benadering waarop COVRA met het publiek communiceert en rekening houdt met de emoties rond radioactief afval door artistieke elementen op te nemen in het ontwerp van de opslagfaciliteiten” door de ‘gelijken’ als een voorbeeld van “good practice”. Tsja, een kinderhand is gauw gevuld.

Maar er zijn ook nog ‘uitdagingen’, geen problemen, want dat is een ouderwets woord: uitdagingen dus. Als “grootste uitdagingen voor Nederland” zijn de volgende vier zaken vastgesteld:
1. Het handhaven van gekwalificeerd en ervaren personeel voor de COVRA en voor de ANVS;
2. De transitie van de opslag van radioactief afval en bestraalde splijtstof naar de eindberging;
3. Het overbrengen van het historisch radioactief afval van Petten naar de COVRA;
4. Het bewaren van kennis over het radioactief afval op de zeer lange termijn.

Over de bovengenoemde vier zaken zal Nederland op de volgende toetsingsconferentie in 2018 in het nationale rapport “rekenschap afleggen” staat er netjes onderaan de brief van Schultz van Haegen.

Nu blijkt dat die uitdagingen niet nieuw zijn: bij de ‘uitdagingen’ die in 2009 werden gesignaleerd hoorden:
1- Het behoud van nucleaire kennis;
2- Het vaststellen van een tijdschema (data voor concrete besluiten) voor geologische eindberging van het Nederlandse radioactief afval

De ‘uitdagingen‘ drie jaar geleden (2012) Dat is er namelijk nog steeds niet, terwijl het in augustus naar de Europese Commissie moet en er beloofd is dat er eerst nog inspraak komt.

Om niet al te negatief te eindigen: tot nu toe waren die drie-jaarlijkse beleidsdocumenten behalve bij Laka niet op internet te vinden, maar nu heeft de ANVS alle Nederlandse Joint Convention rapporten op internet gezet.

Overigens kun je hier nog steeds de petitie ‘geen subsidie voor kernafval’ tekenen.

Dit bericht werd geplaatst in COVRA, Eindberging, Internationaal, Radioactief afval en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 2 november 2020: Radioactief afval, waar laten we het?

  Is radioactief afval, dat honderdduizenden jaren blijft stralen, in Nederland veilig op te bergen in een ondergrondse kleilaag? Van 2011 tot 2019 heeft COVRA laten nagaan of met zo'n ondergrondse eindberging radioactieve straling in het leefmilieu onder de toegestane dosis zou blijven. Hiervoor werden wiskundige modellen gebruikt. Peter Löhnberg, specialist in het ontwikkelen van zulke […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 14 mei 2020: “Winst” COVRA door greep in eindbergingsfonds

  Voor het eerste in jaren maakte de COVRA weer winst. Wie echter goed naar de cijfers kijkt ziet de trucjes waarmee, na acht jaar verlies, de 'winst' kan worden verklaard. Intussen is het fonds dat moet zorgen voor voldoende geld voor de eindberging van kernafval het afgelopen jaar met 2 miljoen euro geslonken, doordat COVRA, […]


 • 24 oktober 2019: Geen geheimen over de eindberging van kernafval!

  In april heeft Laka radioactiefafvalbeheerder Covra gevraagd naar onderzoeksplannen voor de eindberging van kernafval. Alhoewel de Centrale organisatie voor radioactief afval publiekelijk altijd beweert heel transparant te zijn, paste het antwoord van de Covra op één velletje: “Nee”. Laka vindt dat mensen het recht hebben om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het […]


 • 30 januari 2018: Eindberging radioactief afval: twee miljard en meer onderzoek zal volgen

  Het gisteren gepresenteerde onderzoek naar de eindberging van radioactief afval heeft berekend dat een eindberging 2,05 miljard euro gaat kosten. Volgens dat onderzoek is zo'n eindberging overal in Nederland in diepe geologische formaties mogelijk. Acceptatie en maatschappelijke betrokkenheid is nog een probleem. Eindberging is echter pas voorzien in het jaar 2130 en dit was slechts […]


 • 26 januari 2018: Na 49 jaar kernenergie in Nederland gaat Covra kinderen opzadelen met kernafval

  Maandag 29 januari presenteert kernafvalorganisatie Covra in museum Boerhaave het resultaat van zeven jaar onderzoek naar de eindberging van radioactief aval in ondergrondse kleilagen. Laka heeft inzage gehad in een concept advies wat naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld. Eén van de conclusies van de ‘adviesgroep OPERA’ is dat in de 112 jaar totdat […]